zondag 21 april 2024

Thee met Thema

Datum: 
 zondag 21 april 2024
Tijdstip: 
 15.30 uur  - 17.30 uur
Locatie: 
 Oude Kerk te Oosterbeek

De werkgroep Thee met Thema van de Raad van Kerken organiseert ontmoetingen op de zondagmiddag met thema's die er toe doen. 

Duitse vrouwen in verzet tegen het naziregime: Inspiratie van rolmodellen

Inleider: Aad van Tilburg


In Duitsland was in de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw het verzet tegen de nazi’s groter dan wij lange tijd beseften. Een ruwe schatting is dat een kleine miljoen Duitsers zich verzetten tegen de nazi-ideologie. Vrouwen speelden een belangrijke rol in dit verzet. Wat inspireerde hen om, ondanks het grote risico dat zij liepen, verzet te plegen? Wij bespreken de inspiratie en het verzet van een selectie van vrouwen die als rolmodel kunnen worden beschouwd. Daarbij zal ook de rol van verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) duidelijk worden. En waarom werd er na de oorlog minder bekend over de rol van vrouwen in het verzet dan over de rol van mannen?
Aad van Tilburg was als econoom werkzaam bij verschillende bedrijven en bij de Wageningen Universiteit. Daarnaast was hij altijd zeer geïnteresseerd in de persoon en de theologie van Dietrich Bonhoeffer. Sinds zijn pensionering heeft hij zich nog meer in Bonhoeffer verdiept. En ontdekte hij hoe Bonhoeffer met zijn verzet anderen inspireerde. 

 

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Klik hier om meer weten over het hele programma 2023 - 2024

terug