Welkom

Welkom

De Protestantse Gemeente, een plek waar mensen zich thuis voelen, waar ze gepassioneerd raken door geloof en waaraan zo veel mogelijk mensen graag een steentje bijdragen. Wees welkom.

lees meer »
 
Kerkdienst Vredebergkerk

Kerkdienst Vredebergkerk
Welkom in de kerkdienst op zondagmorgen 25 februari om 10.00 uur in de Vredebergkerk. Voorganger ds. Irene Pluim m.m.v. het Oecumensich Projectkoor.
lees meer »
 
Oecumenische Veertigdagenvespers

Oecumenische Veertigdagenvespers
Welkom op de zes zondagen in de Veertigdagentijd bij de oecumenische Veertigdagenvespers in de Oude Kerk. Een verstilde viering van 30 minuten met muziek, teksten  en wat zang.
lees meer »
 
Lezing over Leonard Cohen

Lezing over Leonard Cohen
De werkgroep Thee met Thema nodigt u uit voor de bijeenkomst op 25 februari om 16.00 uur met het thema "Leonard Cohen: een lezing over zijn leven en liederen".

 
lees meer »
 
Oefen mee in recht doen

Oefen mee in recht doen
De Veertigdagentijd is vanouds een periode van bezinning, sober leven en extra aandacht voor de mensen en de wereld om ons heen. Oefen mee - ga mee - in recht doen. Samen Aswoensdagviering op 14 februari beleven en Sososo-maaltijd op 19 februari.
lees meer »
 
Presentatie Kistorgel Oude Kerk

Presentatie Kistorgel Oude Kerk
Zondagavond 11 februari is onder veel belangstelling het nieuwe kistorgel in de Oude Kerk in gebruik genomen.
lees meer »
 
Nieuwe bijEen online

Nieuwe bijEen online
Donderdag 15 februari verschijnt de nieuwe bijEen. Het heeft als titel "Vallen en Opstaan". Ook het nieuwe publicatierooster is op de bijEen-pagina te vinden. Twee foto's van de kruiswegstaties van Toorop verbeelden het thema.
lees meer »
 
Leerhuis Raad van Kerken

Leerhuis Raad van Kerken
Welkom bij de jaarlijkse serie Leerhuisavonden van de Raad van Kerken.
De eerstkomende avond is maandag 4 maart om 20.00 uur in de Vredebergkerk.
lees meer »
 
"Lees mee" middagen en avonden

"Lees mee" middagen en avonden
In het kader van het jaarthema ‘Ga mee’ organiseren de beide predikanten een ‘Lees mee’.
Op enkele dinsdagmiddag en -avonden verdiepen we ons in de tekst van de eerstvolgende zondagse kerkdienst.
lees meer »
 
Kindernevendienst XXL

Kindernevendienst XXL
Doe mee met de kindernevendienst XXL. De eerst volgende keer is zondag 21 april om 10.00 uur in de Vredebergkerk. Kinderen in de groepen 6 t.m. 8 van de bassischool zijn van harte welkom.
lees meer »