Pastoraat

Omzien naar elkaar

De Kerkgroep Pastoraat inspireert mensen om naar elkaar om te zien en bevordert, dat wij als gemeente van Christus respectvol met elkaar omgaan. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Binnen de kerkelijke gemeenschap van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze, die als visie voor het gemeente-zijn uitgaat van omgang met God, inzet voor mens en wereld en gemeenschap, is pastoraat een wezenlijk element dat daaruit voortvloeit. Zorg en aandacht voor elkaar, het beschikbaar zijn voor het bespreken van zingevingvragen en het aangesproken kunnen worden op geloofszaken vormen het hart van het pastorale werk.

 

Secretariaat Pastoraat: Nanda Jansen, 06 13874349 of pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl