Nieuwe bijEen online

Nieuwe bijEen online
Donderdag 15 februari verschijnt de nieuwe bijEen. Het heeft als titel "Vallen en Opstaan". Twee foto's, gemaakt door Cathy Otten, van de kruiswegstaties van Toorop verbeelden het thema.

Als redactie proberen wij bij elk thema een gemeentelid of gemeenteleden te vinden die een verhaal willen vertellen dat bij dit thema past. We hopen dat andere gemeenteleden er iets uithalen voor hun eigen levensweg.
Het onderwerp ‘Vallen en opstaan’ is geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Wij danken Hannie voor haar openheid over de situatie waarin ze samen met haar partner moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen moesten nemen.
Het hoofdartikel van ds. Irene Pluim maar ook de tekst "Buddy's gezocht" gaan over het thema.
Lees ook het interview over de nieuwe koers van het pastoraat. En verder vindt u natuurlijk informatie over alle vieringen en andere activiteiten in de komende Veertigdagentijd en Pasen.

De redactie wenst u veel kijk en leesplezier en hoort graag uw reactie: kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 

Klik hier voor de laatste digitale kerkbladen


 
terug