maandag 22 januari 2024

Leerhuis

Datum: 
 maandag 22 januari 2024
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur
Locatie: 
 Vredebergkerk - Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Het Leerhuis op 22 januari gaat over "Gods knecht en Gods zoon".

De inleider is Prof. dr. Peter-Ben Smit.

Het begrip „Knecht van God”, nauw verbonden met “Zoon van God”, komt in de Bijbel in een aantal traditielagen en met een aantal nuances in de betekenis voor. Deze lezing geeft een overzicht van het begrip, gaat er op in wie er mee aangeduid wordt en wat het effect hiervan is. Hierbij komen ook de meer maatschappelijke dimensies van de beide begrippen aan bod. Het accent zal liggen op het nieuwtestamentische gebruik van de twee noties.

Klik hier om meer te weten over het Leerhuis, de kosten en het programma 2023 - 2024

terug