zondag 9 juni 2024

Kleine concerten in de Oude Kerk

Datum: 
 zondag 9 juni 2024
Tijdstip: 
 17.00  - 17.30
Locatie: 
 Oude Kerk, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek

Welkom bij de kleine concerten en Taizévieringen in de Oude Kerk op een aantal zondagmiddagen in de zomermaanden. 

Het vocaal ensemble Amusing treedt op.
Het a capella repertoire van Amusing is veelzijdig en afwisselend. Het strekt van klassieke tot moderne(re) driestemmige liederen, sommige met een knipoog of ludieke bewerking. Ze vertellen graag zingend korte verhaaltjes, vaak met een grappige of serieuze moraal.


Toegang: Vrijwillige Bijdrage

De werkgroep "Zin op Zondag", onderdeel van de Raad van Kerken, hoopt dat  ook dit jaar veel mensen zich welkom voelen bij de de activiteiten van Zin op Zondag in de Oude Kerk.

Volgende Zin op Zondag activiteiten:

Concerten van 17.00 tot 17.30 uur op
14 juli Floretta kwartet (fluiten, cello en spinet)
11 augustus concert met Kistorgel en klarinet

Taize-vespers van 16.30 tot 17.00 uur op
23 juni, 28 juli en 25 augustus
Twee dagen voorafgaande aan de Taizé-viering worden de liederen alvast ingestudeerd in de Ontmoetingskerk te Doorwerth van 15.30 tot 17.00 uur. Hou je van zingen, wees welkom.


 

terug