zondag 14 juli 2024 om 10.00

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Irene Pluim

Ouderling: Johan Neerhof; diaconie: Jantien Ruisch; lector: Diny Timmer; organist: Jaap Hagen; beamer: Andrea Gnoth; camera: Henk van Loenen; geluid: Joop Bal; koster: Jaap van Duuren.

Klik hier voor de liturgie

Toelichting bij de collectes
1e collecte: ZWO-collecte voor Noodhulp in Soedan
Dit kwartaal collecteert ZWO voor noodhulp in Soedan. Door de oorlog in Oekraïne en het conflict in Gaza is dit een bijna vergeten probleem. De situatie in het land was altijd al problematisch maar vorig jaar verergerde dit door het uitbreken van een grote burgeroorlog. Meer dan 7 miljoen mensen zijn ontheemd en hebben dringend behoefte aan basisgoederen waarvan voedsel en water wel de eerste zijn. Kerk in Actie steunt een consortium van humanitaire organisaties die de nood proberen te lenigen. Onze financiële bijdrage is hard nodig.
Klik hier voor meer informatie over het project.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
o.v.v. NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO-collecte Soedan (1e collecte)

2e collecte: Solidariteitskas
Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas.Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
Klik hier voor meer informatie over deze collecte.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite o.v.v. NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Solidariteitskas (2e collecte)


 

terug