zondag 25 februari 2024 om 10:00 uur

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Irene Pluim

Ouderling: Nanda Jansen; diaconie: Hannie Nusselder; lector: Arianne van Tongeren; organist:Marius de Boer; beamer: Suzan Dragt; camera: Jan Koning; geluid: Giel Kollaard; koster: Jan van Roest.
Met medewerking van het Oecumensich Projectkoor.

 
Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: ZWO-collecte t.b.v. St. CHEF in Gambia
De ZWO-commissie steunt scholenbouw in Gambia, een project van ons gemeentelid Jaap van Duuren. Schoolgebouwen zijn er nauwelijks of verkeren in zeer slechte staat. Stichting CHEF helpt hier aan verbeteringen. Veel is al gedaan maar de behoefte is zeer groot.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite of op NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO - Gambia (1e collecte)

2e collecte: Muzikale ondersteuning diensten
Muziek opent onze geest en kerkdiensten worden extra feestelijk wanneer er bij voorbeeld een koor aanwezig is in een kerkdienst. Om ook in de toekomst muzikanten en koren uit te kunnen nodigen is deze collecte bestemd voor muzikale bijdragen aan kerkdiensten.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite of op NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.Muzikale ondersteuning diensten (2e collecte)

terug