Ethisch kompas voor veehouderij

Foto: Caring Farmers
Ethisch kompas voor veehouderij
De werkgroep Thee met Thema nodigt u uit voor de bijeenkomst op 26 mei om 16.00 uur met het thema "Ethisch kompas voor de veehouderij".

Tot 1970 was ethiek eits voor mensen. De relatie met het dier was een zakelijk: contractethiek. In de jaren daarna komt er meer oog voor de ethische status van met name zoogdieren: de welzijnsethiek.

Lange tijd is in Nederland alleen ingezet op hoge productie en het economische belang. Maar hoe vinden we de juiste verhouding tussen vee als productie en een rechtvaardige omgang met dieren? Moeten we van intensieve naar extensieve veehouderij? Moeten en kunnen we het systeem aanpassen en wat zijn eigenlijk de argumenten?
Genoeg vragen voor een open en eerlijke discussie over dit onderwerp.

De inleider, dr. Bart Gremmen, is filosoof en ethicus en was tot en met 2023 hoogleraar aan de Wageningen Universiteit.
In 2023 publiceerde hij zijn boek 'Dierethiek en veehouderij; van een moreel kompas naar een ethisch kompas'.

Plaats: Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10 te Oosterbeek

Tijd: 16.00 - 17.45 u (inloop vanaf 15.30 u)
Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf.
Informatie: Janneke de Vries, jannekedevries@upcmail.nl

Klik hier voor meer informatie over de werkgroep Thee met Thema en hun programma voor 2023 - 2024
terug