Diaconie Diaconie
Diaconie is en blijft: opkomen voor mensen in de knel en voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Zo maakt de diaconie het verschil.
Elk gemeentelid is “diaken” en daarom wordt iedereen uitgenodigd zijn of haar bijdrage te leveren. Niet alleen door het geven van geld en goederen maar ook door zijn/haar talenten in te zetten voor onze medemens. Alleen op deze wijze kan de opdracht “ER ZIJN voor de ander, de medemens” waargemaakt worden.
Klik hier om meer te weten over diaconale vacatures.

De diaconie bestaat uit drie diakenen en heel veel diaconale vrijwilligers.


Het diaconale werk is verdeeld in vijf aandachtsvelden:
- Kerk en Samenleving: vragen dicht bij huis, zoals (energie)armoede, vluchtelingenwerk, koken voor daklozen, Voedselbank en Het Interkerkelijk Diaconaal Platform.
- Eredienst
- Financiën
- Kerk en Wereld: klik hier voor aandacht wereldwijd.
- Groene Kerk, klik hier voor meer informatie


Kerk en Samenleving
Er wordt samengewerkt met de Voedselbank Neder Veluwe en elke maandagmiddag is de Vredebergkerk een uitdeelpunt van de Voedselbank.

Het Interkerkelijk Diaconaal Platform is een overleg tussen de diaconieën en de Parochiale Caritas van de verschillende kerken in de gemeente Renkum. Zij is aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente en zo kan ze in gezamenlijkheid de stem laten horen van de “stemlozen” en aandacht vragen voor mensen in de knel.
Dit  Platform organiseerde eind 2022 de actie “Door energiegeld te delen” helpen we de ander de winterdoor.
Meer weten over dit Platform en de actie, klik hier voor hun website.
Giften zijn welkom op NL 41 RABO 0373 7402 20 van het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum.


Eredienst: Diakenen verzorgen samen met gemeenteleden de inzamelingen tijdens de vieringen en geven actuele informatie over de doelen waarvoor wordt gecollecteerd.
Ook is de diaconie medeverantwoordelijk voor de viering van de Maaltijd tijdens de zondagmorgendienst maar ook bij de vieringen van de Maaltijd in de verschillende verzorgingshuizen als de Sonnenberg en Het Schild en op verzoek soms bij mensen thuis.

Financiën. Begroting en jaarrekening worden gedaan door een diaconaal medewerker en een extern bureau. De lopende zaken worden waargenomen door onze administrateur (financieel medewerker) Corry van Eck.

De Diaconie heeft een ANBI-status en de financiële gegevens van de diaconie kunt u vinden op de ANBI-pagina van de diaconie.


Meer weten, klik hier voor het beleidsplan 2020-2024 “Samen om zien naar de ander”.
Wilt u meer weten of mee werken, neem dan contact op met 
de secretaris Gerard Groot Zwaaftink, klik hier voor de contactgegevens.

 
terug