ANBI ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting of kerkgenootschap met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. Instellingen die hieronder vallen, zijn bijvoorbeeld:

een kerk
een goed doel
een wetenschappelijke instelling
een culturele instelling

Donateurs

Wanneer een particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status.
terug