Vieringen

Informatie over de zondagmorgendiensten in de Vredebergkerk

Anderhalvemeter-kerkdienst in de Vredebergkerk

Aanmelden kan elke week van af maandag tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur voor de eerst volgende dienst.
Opgeven via aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
U ontvangt alleen een terugmelding wanneer er geen plaats meer voor u is. Kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn, meldt dat terug via het genoemde mailadres.
Let op de tijdsduur waarop u zich kunt aan melden. Aanmeldingen binnen de hierboven genoemde termijn worden op volgorde gehonoreerd.

Lees het protocol met alle maatregelen.

Vanwege Corona vervalt veel van onderstaande informatie!

  • Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er oppas. Meer weten, lees de oppaspagina.
  • Voor kinderen van 4 – 12 jaar is er kindernevendienst. Over het hoe, wat en wanneer, lees en bekijk de eigen pagina van de kindernevendienst.
  • Met een bepaalde regelmaat ( 2 keer per maand) is er in een nevenruimte tienergespreksgroep voor jongeren van 12 jaar en ouder.  Meer weten, lees hier de eigen pagina van de gespreksgroep.
  • In de agenda vindt u de naam van de voorganger bij de desbetreffende datum en bij de button kerkdienst vindt u 24 uur voorafgaande aan een dienst alle informatie overt de komende kerkdienst.
  • De Maaltijd van de Heer wordt ongeveer 4 keer per jaar gevierd.
  • Na elke dienst kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee/limonade elkaar te ontmoeten.
  • Wilt u de vieringen thuis volgen, lees hier de verschillende mogelijkheden.
  • Er is een autodienst voor degenen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen.

Contactpersonen voor de autodienst:
Oosterbeek: dhr. Frans van Roest, 026 3336974
Wolfheze: dhr. Willem Merkens, 026 4821639

escort istanbul escort