Vaste kringen Vaste kringen
Onder de term vaste kringen verstaan we kringen die met een enigszins vaste groep een aantal keren per jaar bij elkaar komen.
Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het vooral om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een ander boek. Er zijn kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

Meestal vindt de ontmoeting plaats bij iemand thuis en per keer worden hierover afspraken gemaakt.
 

Gespreksgroep 30+

Een aantal dertigers hebben het initiatief genomen voor gesprekskring.
De groep komt elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar.
De onderwerpen worden ingebracht door de gastheer/vrouw van de avond in samenwerking met iemand anders uit de groep. De onderwerpen hebben met geloof te maken, maar op welke manier is naar eigen inzicht (bijv. foto, film, gedicht).
Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
Vind je het leuk om ook eens aan te sluiten? Je bent van harte welkom!
Elsbeth Mudde – van der Boon, 06 24898748 en Hanneke Monden, 06 45833520
terug