zondag 24 maart 2024

Thee met Thema

Datum: 
 zondag 24 maart 2024
Tijdstip: 
 15.30 uur  - 17.30 uur
Locatie: 
 Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

De werkgroep Thee met Thema van de Raad van Kerken organiseert ontmoetingen op de zondagmiddag met thema's die er toe doen. 

Botsende visies op de democratie 

Inleider: James Kennedy

Diverse ontwikkelingen zorgen voor onrust bij velen van ons. De val van het IJzeren Gordijn eind jaren ’80 leidde tot het gevoel dat de hele wereld het succesvolle model van de Westerse democratieën zou gaan omarmen. Het liep anders: de opkomst van een autocratisch China, onverwachte politieke ontwikkelingen in de VS, vijanddenken van Rusland. Ook in Europa zien we versterking van maatschappelijke krachten die leiden tot tweedeling. Kortom een enorme opkomst van botsende visies.
Dat roept vragen op waarover we in gesprek gaan met James Kennedy. Waar zien we de druk op democratieën? Ook bij gematigde partijen? Is de wil van het volk heilig? Welk denken zit daarachter? Hoe stabiel zijn onze democratieën en wat kunnen we verwachten? 
Prof. dr. James Kennedy (1963) is Amerikaans historicus en hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn expertise is de naoorlogse geschiedenis; (in eerste instantie) van Nederland, maar ook met het oog op transnationale en vergelijkende perspectieven. Tussen 2015 en 2020 was hij decaan van het University College Utrecht. Hij was voorzitter van de commissie voor de vernieuwing van de Canon van Nederland. Sinds september 2008 schrijft Kennedy een tweewekelijkse column in dagblad Trouw.

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl


Klik hier om meer weten over het hele programma 2023 - 2024

terug