zondag 28 januari 2024

Thee met Thema

Datum: 
 zondag 28 januari 2024
Tijdstip: 
 15.30 uur  - 17.30 uur
Locatie: 
 Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

De werkgroep Thee met Thema van de Raad van Kerken organiseert ontmoetingen op de zondagmiddag met thema's die er toe doen. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid, wat mag wel en wat mag niet 

Inleider: Kees Schuyt

‘Vreedzaam demonstreren voor urgente klimaatmaatregelen: welke (on)gehoorzame acties zijn effectief en geoorloofd?’
Bij dit nog steeds actuele onderwerp komt ook de vergelijking tussen klimaatprotesten, boerenprotesten en andere gebeurtenissen van afgelopen jaren aan de orde.

Dr. mr. Kees Schuyt is emeritus-hoogleraar sociologie aan de UvA en oud-lid van de Raad van State. Hij promoveerde in 1972 op het onderwerp ‘Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid‘. Publicaties o.m. ‘Noden en Wensen, de verzorgingsstaat gezien als historisch fenomeen‘ (2012), ‘Spinoza en de vreugde van het inzicht‘ en 

Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl


Klik hier om meer weten over het hele programma 2023 - 2024

terug