zondag 22 oktober 2023

Thee met Thema

Datum: 
 zondag 22 oktober 2023
Tijdstip: 
 15.30 uur  - 17.30 uur
Locatie: 
 Trefcentrum Bernulphuskerk

De werkgroep Thee met Thema van de Raad van Kerken organiseert ontmoetingen op de zondagmiddag met thema's die er toe doen. 

In gesprek over ethiek in onze digitale samenleving

Inleiders: Emily Daemen en Frank Verschoor

Over kunstmatige intelligentie lees je dagelijks. We zijn hard op weg naar een digitale wereld. Geweldige mogelijkheden enerzijds en gevoelens van onmacht en grote zorg anderzijds.

Met de inleiders kijken we naar de invloed van data en technologie op onze maatschappij en het individu. De inleiders schrijven: “Mooi om ‘ethiek’ in de titel van onze ontmoeting te zien. Graag kijken we samen met jullie naar de invloed van data en technologie op onze maatschappij en het individu. Wat is nu die digitale samenleving? Kun je die vergelijken met andere samenlevingen? Hoe moet je daarmee omgaan? Hier willen we graag met jullie het gesprek over voeren”. 
Jurist Emily Daemen en organisatiekundige Frank Verschoor zijn onze inleiders. Zij werken aan vraagstukken rondom data-rechten en data-ethiek: begeleiden organisaties en schrijven gidsen met richtlijnen. Dat doen zij vanuit adviesbureau The Green Land: “We maken data menselijk, samen met overheden en andere belanghebbenden”.

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

Klik hier om meer weten over het hele programma 2023 - 2024

terug