Talenten en vacatures Talenten en vacatures

Zin om actief mee te doen?

Wij zijn als kerk een vrijwilligersorganisatie. Behalve de predikanten, de medewerkers op het kerkelijk bureau en een deel van de kosterswerkzaamheden, worden alle activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers.

Iedereen heeft bepaalde talenten en we nodigen u/jou uit om te kijken op welke wijze uw/jouw talenten ingezet kunnen worden in onze gemeente.
Iets doen wat je goed kunt of waar je plezier aan beleeft, dat kan ook heel verrijkend zijn voor jezelf. Betrokkenheid bij de kerk, gebeurt vooral door je samen in te zetten voor wat er in en vanuit de gemeente gebeurt.
Op projectbasis wat doen, een éénmalige of kortlopende activiteit, laat het ons weten.

Een werkgroepje “Talenten en vacatures” is benieuwd naar wat u / jij wilt bijdragen. Meer weten over de verschillende mogelijkheden, neem dan contact op met Hannie Luiten 026 7370475


Vacatures Kerkgroep Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar en dat gebeurt als eerste door vrijwilligers. Daarom zijn we op zoek naar ongeveer vijftien bezoekmedewerkers die om willen zien naar vijf tot tien adressen of pastorale eenheden.
Een kleine overzichtelijke taak die je voor een belangrijk deel op eigen tijdstip kunt invullen.
Ook is er vacature voor een ouderling-pastoraat in wijk Noord.
Wat heb je nodig? Belangstelling voor mensen, goed kunnen luisteren en betrokkenheid bij kerk en geloven.
Wat bieden wij? Een goede begeleiding.
Hebt u/jij belangstelling, lees de pagina over pastoraat en met welke mensen u contact kunt opnemen voor meer informatie.


Vacatures Kerkgroep Diaconaat

Het meeste werk van de diaconie gebeurt door diaconale medewerkers die vaak een kleinere of grotere taak op zich willen nemen.
Vacature Groene Kerk
Een voorzitter.
Vacature Autodienst
Twee chauffeurs die op zondagmorgen mensen naar de kerkdienst wiilen brengen
Vacature AZC Oosterbeek
Voor verschillende activiteiten worden mensen gevraagd.
Inloophuis Vredeberg
Twee of drie nieuwe gastvrouwen of -heren. Belangrijke aspecten van de functie van gastvrouw/-heer zijn: vriendelijk, samenwerken, luisteren en minimaal één donderdagmorgen per maand beschikbaar zijn.  
Meer informatie Greet Meijer (06 20454793) of Bep van Arkel (06 53517438)


Vacatures Kerkgroep jeugd

Vacature jeugdouderling
De vorige jeugdouderling, Hanneke Geuzebroek, schrijft het volgende over deze vacature:
Wil jij deze prachtige uitdaging aangaan? Aangezien er nog steeds niemand zich heeft gemeld, kan ik het niet laten om te delen hoe prachtig het is om deze taak te mogen vervullen. Het is heerlijk om samen met de kinderen, tieners en alle vrijwilligers bij te dragen aan het zijn van een levendige gemeente. Om het samen mogelijk te maken dat de kinderen en jongeren zich thuis voelen in de kerk & gevoed worden in hun geloof en wederzijds wij als ‘oudere’ gemeenteleden gevoed worden door hen. Interesse? Laat het Martine, Irene of mijzelf weten.

Vacature leiding kindernevendienst
Vind jij/ u het leuk om rondom een Bijbelverhaal met de kinderen in gesprek te gaan en de inhoud/ boodschap te concretiseren of te verdiepen? Speciaal materiaal, bijvoorbeeld Kind op Zondag, geeft suggesties. Uiteraard kan je zelf je eigen vorm/ voorkeur kiezen.
Tijdsinvestering: eens in de 6 tot 8 weken tijdens de KND van de kerkdienst
Meer weten over de kindernevendienst en de contactpersoon, bekijk hun pagina.

Vacature Tienergespreksgroep
Vind jij/ u het leuk om met tieners tijdens de kerkdienst op zondagmorgen in gesprek te gaan? Het doel is dat ze op eigen wijze in een goede sfeer met elkaar praten over het geloof en de dingen die hen bezig houden.
Tijdsinvestering: twee uur per zes weken.
Meer weten over de Tiener Gespreksgroep en de contactpersoon, bekijk hun pagina.

 

Vacature Kerkgroep Communicatie


Tekenaar / cartoonist
De redactie van het kerkblad is op zoek naar een tekenaar – cartoonist die bij het thema van elke blad een tekening of cartoon kan maken. Het kerkblad verschijnt zes keer per jaar.
Als kerkbladredactie horen we graag wie interesse heeft of mensen kent die we zouden kunnen polsen voor bovenstaande uitdaging.
Meer weten of belangstelling, neem dan contact op met Hannie Luiten 026 7370475
 

Vacatures Kerkgroep Beheer of wel het College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
Hans van der Ros vervult tijdelijk de voorzittersrol van het College van Kerkrentmeesters.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter die
– de vergaderingen kan voorzitten
– leiding kan geven aan alle ontwikkelingen op het gebied van financiën, beheer gebouwen e.a.
– het college, samen met een ander, vertegenwoordigt in de kerkenraad
– die goed kan communiceren met alle vrijwillige en betaalde medewerkers
Wil je meer weten, klik hier voor de contactgegevens van de voorzitter a.i. Hans van der Ros

Penningmeester
Heb je een goede kijk op financiële zaken, gevoel voor cijfers, ben je accuraat en communicatief en wil je tijd vrijmaken voor jouw kerk? Praat dan eens met de huidige penningmeester Marianne van Helden tel 0264821988.
Zij kan je er alles over vertellen. Een penningmeester behoeft geen ambtsdrager te worden.

ICT’er
We zoeken al enige tijd iemand met een goede ICT achtergrond die samen met de huidige beheerder het beheer van de ICT systemen en netwerkomgeving voor zijn of haar rekening wil nemen. Hiermee is een tot twee uur in de week gemoeid alsmede het soms ad hoc oplossen van een ICT probleem.
Voor deze taak hoef je niet persé lid van het College van Kerkrentmeesters te worden maar dat kan natuurlijk wel.
Heb je interesse of wil je er meer over weten, neem dan contact op met Douwe de Vries.
Klik hier voor zijn contactgegevens.
terug