Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar
De Kerkgroep Pastoraat inspireert mensen om naar elkaar om te zien en bevordert, dat wij als gemeente van Christus respectvol met elkaar omgaan. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Binnen de kerkelijke gemeenschap van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze, die als visie voor het gemeente-zijn uitgaat van omgang met God, inzet voor mens en wereld en gemeenschap, is pastoraat een wezenlijk element dat daaruit voortvloeit. Zorg en aandacht voor elkaar, het beschikbaar zijn voor het bespreken van zingevingvragen en het aangesproken kunnen worden op geloofszaken vormen het hart van het pastorale werk.
 
Secretariaat Pastoraat: Nanda Jansen, klik hier voor de contactgegevens

De Kerkgroep Pastoraat wil een stimulans zijn in het omzien naar elkaar in de gemeente.
Het individuele bezoekwerk wordt in onderling overleg uitgevoerd door de predikanten, pastorale ouderlingen en bezoekmedewerkers.
Op gemeenteleden wordt daarom een beroep gedaan om signalen van behoeften aan pastorale zorg voor henzelf of voor anderen door te geven. Als Kerkgroep Pastoraat zullen we ons ervoor inzetten om zo goed mogelijk te reageren op de signalen, die we krijgen.

Structuur Pastoraat

Secretariaat pastoraat: Nanda Jansen, klik hier voor de contactgegevens

Wijk Noord – ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
– ouderling: vacature
– coördinator: mw. Christien Lensink, klik hier voor de contactgegevens
– ds. Martine Nijveld, klik hier voor de contactgegevens
– bezoekmedewerkers

Wijk Zuid – ten zuiden van de Utrechtseweg en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek
– ouderling mw. Nanda Jansen, klik hier voor de contactgegevens
– coördinator mw. Rika Gerritsen, klik hier voor de contactgegevens
– ds. Irene Pluim, klik hier voor de contactgegevens
– bezoekmedewerkers.

Om ons werk goed te blijven doen, zijn we op zoek naar mensen die om willen zien naar een klein aantal pastorale eenheden (adressen). 
Wilt u daarover meer weten, kijk bij de pagina vacatures Kerkgroep Pastoraat.
Contactpersoon: mw. Nanda Jansen, klik hier voor de contactgegevens
 

Groepspastoraat

Op veel verschillende manier wordt in groepsverband vorm gegeven aan het omzien naar elkaar.

Kringen, gespreksgroepen, huiskamergesprekken zijn allemaal ontmoetingen waarbij mensen oog en en oor hebben voor elkaar en de mensen om hen heen.

Kijk ook onder de button "Bezinning" om te zien wat er gebeurd in kringen en gespreksgroepen.

Klik hier voor meer informatie rondom maaaltijden.

Klik hier om te te lezen over toerusting voor degenen die bezoekwerk doen.
 
terug