woensdag 3 juli 2024

Oecumenisch avondgebed

Datum: 
 woensdag 3 juli 2024
Tijdstip: 
 19.00  - 19.30
Locatie: 
 Bernulphuskerk te Oosterbeek


kapel in de Bernulphuskerk

Welkom elke woensdagavond voor het oecumenisch avondgebed in de Bernulphuskerk.

De organisatoren schrijven:
“Al enige tientallen jaren wordt er in Oosterbeek elke woensdagavond om 19 uur een oecumenisch avondgebed gehouden dat sterk geïnspireerd is door Taizé. Dat houdt in dat er samen wordt gezongen, gelezen uit de bijbel, gebeden, en een korte stilte gehouden. De gezongen liederen zijn steeds afkomstig uit de liedbundel van Taizé.

Elke bijeenkomst wordt voorbereid door een van de vrijwilligers uit de groep van deelnemers.
In de loop der jaren heeft dit avondgebed al op heel wat verschillende plaatsen gastvrijheid gevonden. Tegenwoordig is de Bernulphuskerk de vaste plaats van samenkomst.

De gebedsdienst duurt ongeveer een half uur, waarna de deelnemers nog samen een kopje koffie of thee kunnen drinken. De deelnemers ervaren het samenkomen als een inspirerend moment midden in de week. Bij de voorbeden is plaats voor persoonlijke inbreng en betrokkenheid op de actualiteit.
Wie nieuwsgierig is of deze vorm van geloofsbeleving bij hem of haar past, wordt van harte uitgenodigd
.”

terug