Muziek en zang Muziek en zang

Zingen


In onze vieringen wordt meestal uit het Nieuwe Liedboek van de Kerken gezongen. Ook worden wel liederen uit andere bundels gezongen o.a. Iona.
De teksten worden tijdens de viering via de beamer geprojecteerd.
Soms wordt met behulp van leden van het projectkoor en de piano een nieuw lied aangeleerd.


Muziekinstrumenten

Het zingen tijdens de vieringen wordt begeleid door het kerkorgel en soms met een piano. In sommige vieringen is er een bijdrage van musici met andere instrumenten. 


Het oecumenisch projectkoor

Het projectkoor werkt regelmatig mee aan de vieringen. Dit koor oefent altijd op adhoc basis, als voorbereiding voor een bepaalde viering. Danny Nooteboom is de vaste dirigent.
Meer weten, neem dan contact op met Corrie van der Voet, 06 27120537
terug