Leerhuis Raad van Kerken

Leerhuis Raad van Kerken
Welkom bij de serie Leerhuisavonden van de Raad van Kerken over de kernbegrippen in de Tenach..

Op maandagavond 11 december om 20.00 uur in de Vredebergkerk is de inleider prof. dr. Panc Beentjes.

Het thema is "Koningen en Profeten". De parabel van Jotam is een prachtig voorbeeld hoe men heeft geworsteld met het instituut koning. Steeds speelt de thematiek "God is koning" een belangrijke rol. Profeten verschijnen in Israëls geschiedenis, wanneer er sprake is van koningen. Centraal staat de vraag hoe profeten hun boodschap onder woorden brengen.

Klik hier om meer weten over de organisatie, de kosten en het hele programma van 2023 - 2024.

 
terug