zondag 16 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Petra Doorn

Ouderling: Anne van der Most; diaconie: Teus van Eck; lector: Liesbeth van Doorn; organist: Jaap Hagen; beamer: Daan Heinen; camera: Jan van Roest; geluid: Joop Bal; koster: Ron Half.

Klik hier voor de liturgie

Toelichting bij de collectes
1e collecte: ZWO-collecte voor duurzame agrarische ontwikkeling in Colombia
De ZWO-commissie steunt de armen in Colombia met het verbeteren van hun landbouw. Dit betreft directe maatregelen om de productie van voedsel en handelsproducten te verbeteren maar ook het bevorderen van de inbreng van jongeren in lokale dorpsbesturen. Door structuur te geven worden duurzaamheid en agrarische ontwikkeling ook in de toekomst geholpen.
Klik hier voor meer informatie over het project.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
o.v.v. NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO Colombia (1e collecte)

2e collecte: Muzikale ondersteuning diensten
Muziek opent onze geest en kerkdiensten worden extra feestelijk wanneer er bij voorbeeld een koor aanwezig is in een kerkdienst. Om ook in de toekomst muzikanten en koren uit te kunnen nodigen is deze collecte bestemd voor muzikale bijdragen aan kerkdiensten
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite o.v.v. NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Muzikale ondersteuning van de diensten (2e collecte)


 

terug