zondag 9 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Irene Pluim

Ouderling: Nanda Jansen; diaconie: Henk Romein; lector: Esther van Puijenbroek; organist: Arie Vonk; beamer: Gerhard Gnoth; camera: Henk van Loenen; geluid: Giel Kollaard; koster: Jaap van Duuren

Klik hier voor de liturgie

Toelichting bij de collectes
1e collecte: : ZWO-collecte voor duurzame agrarische ontwikkeling in Colombia
Dit kwartaal collecteert ZWO voor de armen in Colombia, groepen die in het overheidsbestel van Colombia nauwelijks aan bod komen. Deze mensen zijn voornamelijk afhankelijk van de landbouw. Verbetering is nodig om te zorgen dat de voedselproductie vergroot wordt en ook dat er gewassen verbouwd kunnen worden die ook het nodige geld opbrengen. Onze partnerorganisatie Cocomopoca helpt hen hierbij en de ZWO-commissie wil hen hierin steunen.
Klik hier voor meer informatie over het project.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
o.v.v. NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Colombia (1e collecte).
2e collecte: Jeugdwerk
Jongeren zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in onze kerk en serieus worden genomen. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd voor het clubwerk, het jeugdkamp en de jeugddiensten. aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite o.v.v. NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Jeugdwerk (2e collecte)


 

terug