zondag 2 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Martine Nijveld

Ouderling: Jenneke Bal; diaconie: Jenneke Bal; lector: Joop Bal; organist: Organist: Jeroen van der Vinne; beamer: Andrea Gnoth; camera: Jan Koning; geluid: Giel Kollaard; koster: Ron Half;

Klik hier voor de liturgie

Toelichting bij de collectes
1e collecte: Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben
Klik hier voor meer informatie over het project.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
o.v.v. NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Het Vakantiebureau (1e collecte)
2e collecte: Solidariteitskas (landelijke collecte)
Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas.Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan..
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Tijdens de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite o.v.v. NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Solidariteitskas (2e collecte)

 

terug