zondag 28 april 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Martine Nijveld

Ouderling: Nanda Jansen; diaconie: Irene Bouma; lector: Marijke Klein Nibbelink; organist: Jack Blok; beamer: Gerhard Gnoth; camera: Joop Bal; geluid: Giel Kollaard; koster: Jan van Roest.

Klik hier voor de liturgie

Toelichting bij de collectes
1e collecte: Klimaatrechtvaardigheid
De werkgroep Groene Kerk kiest deze zondag voor het spaarproject van de kindernevendienst.
Klimaatrechtvaardigheid, dat is de achtergrond van deze keuze. Het gaat om innovatieve kooktoestellen voor vrouwen in Bangladesh, het bespaart brandhout, stoot minder CO2 uit en produceert minder rook, waardoor het ook beter is voor de gezondheid. Het restafval van dit kooktoestel is een natuurlijke bodemverbeteraar
Klik hier voor meer informatie over het project.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite o.v.m. Groene Kerk collecte

2e collecte: Communicatie
Communicatie is voor een kerkelijke gemeente belangrijk. Wie we zijn en wat we doen laten we zien aan onze leden maar ook aan de samenleving. De collecte voor communicatie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de kosten van de website, het kerkblad, de zondagsbrief, folders, posters.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken of schalen, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite o.v.m. 2e collecte Communicatie
 

terug