zondag 14 april 2024 om 10.00 uur

Talentenviering Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Irene Pluim

Ouderling: Andrea Gnoth; diaconie: Hannie Nusselder; lector: Dinie Timmer; organist:Marius de Boer; beamer: Jan Koning; camera: Daan Heinen; geluid: Giel Kollaard; koster: Jaap van Duuren;

 
Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: Rechtswinkel Renkum
De Rechtswinkel Renkum geeft aan inwoners van de gemeente Renkum rechtskundige en fiscale adviezen en biedt hulp bij administratie, budgettering en schuldsanering. De hulp wordt geboden door juristen en andere hoog opgeleide vrijwilligers, telefonisch, tijdens inloopspreekuren én bij mensen thuis
Klik hier voor meer informatie
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite of op NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.Rechtswinkel (1e collecte)

2e collecte: Gemeenteopbouw
Ter bevordering van het gemeente-zijn worden contactmomenten en diverse activiteiten georganiseerd waaraan. De eigen bijdrage hiervoor is meestal niet kostendekkend.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite of op NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Gemeenteopbouw (2e collecte)

terug