zondag 7 april 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Martine Nijveld

Ouderling: Pieter Stolwijk; diaconie: Teus van Eck; lector: Willem van der Sluijs; organist: Arie |Vonk; beamer: Maarten van Roest; camera: Henk van Loenen; geluid: Giel Kollaard; koster: Ron Half;

 
Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: ZWO-collecte voor duurzame agrarische ontwikkeling in Colombia
In het tweede kwartaal collecteert de ZWO-commissie voor de achtergestelden in Colombia. Colombia is een raciaal verdeeld land. Naast de blanken die er de dienst uitmaken zijn er grote groepen nazaten van de slaven die een marginaal bestaan leiden. Meestal werkend in de landbouw vechten deze mensen voor hun dagelijks bestaan. ZWO wil deze mensen, met name in het Choco gebied, helpen door het verbeteren van de kleinschalige landbouwproductie. Potentie is er zeker, deze gebieden zijn vruchtbaar maar de middelen voor verbetering ontbreken. Met de opbrengst van de collectes wil ZWO hen daarmee helpen. De hulp gebeurt door een kerkelijke zusterorganisatie ter plaatse.
Klik hier voor meer informatie
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite of op NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.ZWO - Colombia(1e collecte)

2e collecte: Solidariteitskas
Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas.Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite of op NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gem. Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Solidariteitskas (2e collecte)

terug