zondag 12 november 2023 om 10:00 uur

Kerkdienst Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Irene Pluim

Ouderling: Andrea Gnoth; diaconie: Dick Tulp; lector: Marijke Klein Nibbelink; organist: Marius de Boer; camera: Joop Bal; beamer: Suzan Dragt; geluid: Giel Kollaard; koster: Jan van Roest.

Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: Jonge vluchtelingen in Myanmar (Birma)
Myanmar (Birma) wordt al vele jaren verscheurd door interne conflicten die vooral de etnische minderheden treffen. Deze minderheden hebben vaak aanzienlijke aantallen christenen. De enige uitweg is vaak vluchten naar de grens van Thailand waar echter geen basisvoorzieningen zijn. De kinderen zijn meestal de dupe. Om te helpen probeert Kerk in Actie lokale initiatieven te steunen om opvang en scholing te organiseren. Hulp hierbij van ons is hard nodig.
Klik hier voor meer informatie over het project.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. project ZWO Myanmar Birma

2e collecte: Kindernevendiensten
In en rond de kerkdiensten hebben kinderen hun eigen plaats. De voorlichting en verwerkingsmaterialen bij de bijbelverhalen brengen kosten met zich mee.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Kindernevendiensten (2e collecte)

terug