zondag 17 december 2023 om 10:00 uur

Kerkdienst Derde Advent Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Irene Pluim

Ouderling: Martine Deetman; diaconie: Hannie Nusselder; lector: Liesbeth van Doorn; organist: Marius de Boer; camera: Daan Heinen; beamer: Jan Koning; geluid: Giel Kollaard; koster: Arie de Vroomen.

Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: Stichting De Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen, tieners, jongeren en hun families op Nederlandse asielzoekerscentra. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van jonge azc-bewoners.
Klik hier voor meer informatie over deze landelijke collecte van Kerk in Actie. 
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.Jeugd 1e collecte

2e collecte: Solidariteitskas
Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas.Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Solidariteitskas (2e collecte)

terug