zondag 10 december 2023 om 10:00 uur

Kerkdienst 2e Advent Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Martine Nijveld

Ouderling: Cathrien Batterink; diaconie: Jannie van Doorn; lector: Greet Meijer; organist: Jeroen van der Vinne; camera: Jan Koning; beamer: Anneke Kardol; geluid: Giel Kollaard; koster: Jaap van Duuren.

Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: Hulp voor mensen zonder papaieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen.
Klik hier voor meer informatie over deze landelijke collecte van Kerk in Actie. 
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 1e collecte

2e collecte: Bezoekwerk
Ontmoetingen tussen mensen zijn belangrijk en daarom worden er maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Bij bijzondere gelegenheden wordt een attentie meegnomen.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Bezoekwerk (2e collecte)

terug