zondag 3 december 2023 om 10:00 uur

Kerkdienst Eerste Advent Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Irene Pluim

Ouderling: Tineke de Rijk; diaconie: Jantien Ruisch; lector: Jenneke Bal; organist:Marius de Boer; camera: Jan van Roest; beamer: Daan Heinen; geluid: Giel Kollaard; koster: Ron Half.

Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar (Birma)
Etnische minderheden in Myanmar (Birma) worden al jaren onderdrukt. Vaak is vluchten de enige optie. Vaak zijn het de christenen die dan naar de grensstreken vluchten waar echter geen basisvoorzieningen zijn. En vaak trekken ouders verder Thailand in op zoek naar werk zodat vele kinderen achter blijven. Het project van Kerk in Actie dat ZWO steunt helpt om voor deze kinderen opvang en scholing te organiseren.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO collecte Birma

2e collecte: Pastoraat
Pastoraat wordt verzorgd door predikanten, ouderlingen en bezoekmedewerkers. Vooral in crisissituaties en andere belangrijke gebeurtenissen wil de kerk naast mensen staan.
Klik hier voor meer informatie.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Pastoraat (2e collecte)

terug