zondag 26 november 2023 om 10:00 uur

Gedachtenisviering Vredebergkerk
Voorganger(s): ds. Martine Nijveld

Ouderling: Nanda Jansen; diaconie: Gerard Groot Zwaaftink; lector: Jenneke Bal; organist: Jack Blok; camera: Henk van Loenen; beamer: Gerhard Gnoth; geluid: Giel Kollaard; koster: Jan van Roest.

Klik hier voor de liturgie
 

Toelichting bij de collectes

1e collecte: Hospices in de regio
Soms is thuis blijven wonen in de laatste weken of maanden van het leven geen optie meer, dan kan een hospice een laatste thuis zijn. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze nu op leven toevoegen aan de dagen. In Hospice Rozenheuvel in Velp, Hospice Wageningen-Renkum en in Hospice Opella werken mensen die gespecialiseerd zijn in deze terminale zorg. Als diaconie vinden we het belangrijk dat er een goede plek is waar iedereen terecht kan in die laatste fase, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Hospices

2e collecte: Landelijke collecte voor het Pastoraat
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.
Klik hier voor meer informatie.
U kunt uw gift op verschillende manieren geven:
Na de dienst in de collectezakken, via de app Appostel of via onze eigen beveiligde betaalsite
of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Landelijke collecte Pastoraat (2e collecte)

terug