Kerk en Wereld Kerk en Wereld
Bij het aandachtsveld Kerk en Wereld gaat het om betrokkenheid bij vragen ver weg.
Aandacht voor mensen in de wereld die lijden onder armoede, geweld, kansloosheid en onderdrukking.
Er is niet alleen oog voor noodhulp bij rampen en oorlogssituaties maar er wordt ook gezocht naar wegen om te werken aan structurele verbeteringen. Het gaat dan vooral om vragen van recht en gerechtigheid, om het grote verschil tussen rijk en arm en de rol van ons rijke westen.
 

ZWO (Zending, werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

De ZWO-werkgroep kiest voor elk kwartaal een project waar in de kerkdiensten regelmatig aandacht voor wordt gevraagd. In het eerste kwartaal van 2024 wordt daarom een aantal keren gecollecteerd voor "Scholen voor Gambia". Klik hier voor meer informatie.
De ZWO-werkgroep organiseert in de 40 dagentijd de Paasgroetenactie voor gedetineerden en in diezelfde periode een actie samen met de werkgroep Groene Kerk.

Giften die u wilt bestemmen voor ZWO kunt u overmaken naar:
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze m.v.v. ZWO

Contact
Gerard Batterink (voorzitter) 06 42356712, secretariaat: zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 

Roemeniëwerkgroep

De oecumenische Roemeniëwerkgroep heeft sinds 2001 een contact met zowel de Református kerk van ds. Endre Kozma als met de katholiekede parochie in Agnita. Deze kerken behoren tot de Hongaarse minderheid in Roemenië.
Soms gaat men over en weer bij elkaar op bezoek. Er is een g
oederentransport van gedoneerde kleding, die verkocht wordt in een tweedehandskledingwinkel in de kerk. In december wordt geld ingezameld voor een kerstpakkettenactie en er is een oliebollenactie.
Meer weten, neem contact op met Leen en Jannie van Doorn, 026 3333854
 

Oikocredit

Zowel de diaconie als ZWO hebben een deel van hun reserves belegd bij Oikocredit.
Oikocredit verschaft met succes leningen, microcredieten, aan kansarme, maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden, die zo voor hun eigen inkomen kunnen zorgen.
Oikocredit verricht op het gebied van ontwikkelingssamenwerking baanbrekend werk als internationale financiële instelling, ze is humaan, solide en transparant.

Wilt u wat geld op zij leggen of zoekt u een bijzonder cadeau voor uw kinderen? Denk dan aan een eerste belegging in het Oikocredit Nederland Fonds. Iedereen kan al meedoen met een minimale inleg van € 10 per maand of € 200 eenmalig.
Wilt u meer weten, bekijk de website van Oikocredit.nl en lees de verhalen van mensen die een microcrediet ontvingen. Of neem contact op met de diaconie.
 
terug