Doneren/geldwerving Doneren/geldwerving

Kerk en geld

Kerken betalen hun kosten voor het grootste deel van “levend” geld. Geld dat vooral via collecten, giften en vrijwillige bijdrages bij elkaar wordt gebracht.
Kerken ontvangen geen subsidie, dus alle activiteiten, onderhoud van gebouwen en salarissen moet worden betaald van dat zogenaamde “levend” geld.
De jaarlijkse actie Kerkbalans in januari speelt bij de geldwerving een belangrijke rol. Willen we als Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze niet alleen nu maar ook voor toekomstige generaties een kerk in stand houden, dan hopen we dat u financiëeel hier ook ruimhartig aan wilt bijdragen.
Behalve deze jaarlijkse actie Kerkbalans, kunt u natuurlijk altijd een eenmalige losse gift geven.

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden om uw bijdrage te geven.

Wilt u een gesprek over een Periodieke Schenking of hoe u in een testament een legaat voor de kerk kunt vast leggen, dan komt er graag een kerkrentmeester of een diaken bij u langs voor een gesprek.

De kerk heeft een ANBI-status, dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belastingen. Klik hier voor de ANBI-gegevens.


Collectes en collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten worden meestal 2 collectes gehouden voor verschillende doelen. Als u de kerkdienst thuis bijwoont via kerkomroep kunt u gebruik maken van de app Appostel of van de beveiligde betaalpagina. Appostel is beschikbaar voor tablets en smartphones met Android en met iOS (Apple). Appostel en betaalpagina maken gebruik van iDeal; u betaalt per keer of vanuit een tegoed dat u eerder hebt gekocht.

Collectebonnen kunt u bestellen en betalen via de beveiligde betaalpagina van onze gemeente en via Appostel. Er wordt automatisch een mail met de gegevens van uw aankoop naar het Kerkelijk Bureau gestuurd en u krijgt ook zelf een bevestigingsmail.
U kunt natuurlijk ook nog op de oude manier collectebonnen kopen en betalen. Wilt u, als u dit doet, zelf een mail met uw bestelling sturen naar: kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Het ophalen en de uitgifte van collectebonnen is alleen mogelijk tijdens de openingsuren van het Kerkelijk Bureau op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur.


Kerkbalans

In januari wordt altijd de jaarlijkse financiële actie Kerkbalans gehouden voor alle leden die bij onze gemeente zijn ingeschreven.
Met Kerkbalans wordt aan alle leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dat jaar aan de kerk en aan de diaconie gaan geven. Voor een gemeentelid is dit een moment om de hoogte van de bijdrage te heroverwegen. En voor de kerk en de diaconie is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kunnen rekenen.
Ruim 60 vrijwilligers gaan tussen 13 en 27 januari op stap om de enveloppen weg te brengen en later weer op te halen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die digitaal hun toezegging doen

Lees de Kerkbalansfolder 2024.

Wilt u meer weten over de financiën van de kerk, klik hier voor de Kerkbalansbrief januari 2024. En kijk op deze website om te lezen en te zien hoe we ons kerk-zijn proberen gestalte te geven.

Wilt u rechtstreeks geld overmaken dan kan dat naar:
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

 

Periodiek schenken en Nalatenschap

Als u in een schriftelijke overeenkomst vastlegt dat u de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze of de diaconie minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. De verplichting eindigt automatisch bij overlijden.
Sinds enkele jaren hebt u voor die schriftelijke overeenkomst geen notaris meer nodig.
Onderstaand formulier moet door de gever en de ontvangende organisatie worden ingevuld.

Bekijk het formulier dat de belastingdienst hiervoor aanreikt.

De kerkrentmeester Douwe de Vries over nalatenschap:
Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat er nog iets moois met hun geld gebeurt, als ze er zelf niet meer zijn.
Als u het werk van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze en haar Diaconie waardevol vindt en daarom een legaat wilt geven, dan is het noodzakelijk dit vast te leggen in uw testament.
Een kerkrentmeester en/of een diaken komen graag bij u langs voor advies.
Het opmaken van het testament zelf gebeurt uiteindelijk door een notaris.
Klik hier voor mijn contactgegevens.


 

terug