Activiteiten voor senioren Activiteiten voor senioren

Kerklunch


Elke derde dinsdag van de maand bent u in de Vredebergkerk van harte welkom bij een Kerklunch voor senioren.
Iedereen is hier van harte welkom. Neem buren, kennissen of vrienden gerust mee.

Vanaf 11.45 uur openen we de deuren van de Vredebergkerk en heten we iedereen, ongeacht uw leeftijd, van harte welkom voor ontmoeting en een maaltijd.
Een enkele keer heten we een gast welkom, die een korte presentatie verzorgt. Dan beginnen we al om 11.00 uur.
Om 13.00 uur sluiten we de maaltijd af.

Het is belangrijk dat u zich van te voren opgeeft zodat we weten voor hoeveel mensen we de tafel moeten dekken.
Opgeven kan bij Rike van den Berg, 026 3341387 of Vandenbergrike92@gmail.com
Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Data
Aankondigingen van data en andere activiteiten gebeurt in het kerkblad, de zondagsbrief en op deze website.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Greet van Roest-Bal, greet.vanroestbal@planet.nl of  026 3336974.

terug