Oecumenische activiteiten Oecumenische activiteiten

Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp organiseert verschillende oecumenische activiteiten.
Naast oecumenische vieringen en vespers zijn er ook bezinningsactiviteiten. De Thee met Thema-bijeenkomsten en de Leerhuisavonden zijn de meest bekende.Thee met Thema

Programma 2023-2024  
Er zijn weer acht bijeenkomsten gepland, die plaatsvinden in diverse kerkgebouwen in Oosterbeek en – nieuw – ook in Wolfheze.

Op 24 september, in de Vredebergkerk, kijken we met Leo van Weele naar de Canon van Renkum en de redenen voor hem om deze op te zetten.

Een maand later, 29 oktober, een actueel onderwerp: digitale ethiek: op welke manier kunnen we de digitale wereld benutten zonder er zelf schade van te ondervinden? Met twee specialisten: Emily Daemen en Frank Verschoor, in de Trefzaal van de Bernulphuskerk.

We zijn daarna, op 26 november te gast in de Opstandingskerk in Wolfheze waar we de natuurfilm Wolvenland bekijken en in gesprek gaan met enkele kenners.

Op 28 januari 2024 opnieuw een actueel thema: burgerlijke ongehoorzaamheid, in de Vredebergkerk met emeritus-hoogleraar Kees Schuyt.

Ook cultuur staat op het programma: op 25 februari luisteren we in de Remonstrantse kerk naar muziek van Leonard Cohen en de verhalen daarover met Frank Kazenbrood.

Democratie en de botsende visies daarop is het onderwerp van een ontmoeting die we op 24 maart in de Vredebergkerk hebben met James Kennedy, hoogleraar en bekend als columnist van Trouw.

In april hebben we traditiegetrouw een onderwerp dat raakt aan de Tweede Wereldoorlog: we hebben Aad van Tilburg te gast in de Oude Kerk met het thema Duitse vrouwen in het verzet tegen het nazi-regime.

En we sluiten het seizoen af in de Remonstrantse kerk met de Wageningse hoogleraar Bart Gremmen die met ons in gesprek gaat over een ethisch kompas voor de veehouderij.
We hopen dat het programma opnieuw tegemoet komt aan de belangstelling van velen uit onze omgeving en ontmoeten u graag bij de open ontmoetingen van Thee met Thema op de zondagmiddag van 16 uur tot 17.30 uur.

Klik hier voor de flyer met meer informatie over de werkgroep en over de thema's en de sprekers.


Leerhuis

Het Leerhuis is gebaseerd op het Joodse leren waar de Schriften en de commentaren gelezen en met elkaar besproken werden. Doel is om tot een beter verstaan van de Schriften te komen. Het is een ‘heen-en-weer-gaan’ tussen tekst en (be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en de leefsituatie van een ieder. Elke Leerhuisavond heeft een inleider die het thema van een bepaalde invalshoek belicht. De inleiders komen uit verschillende tradities.
De avonden worden gehouden in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek en zijn van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten € 55,00 voor het hele programma of € 7,50 per avond.

Inlichtingen bij het secretariaat
mevr. R.M.C. Enklaar-Cooymans, Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek, 026 3335770

Leerhuis programma 2023 – 2024: Verstaat ge wat gij leest - Kernbegrippen in de Tenach
Klik hier voor de folder.
9 oktober - Anton Wessels: Bijbel als tekst, de voorvragen.
23 oktober - Alex van Heusden: Bijbelvertalingen en de onderlinge verschillen.
13 november - Harm van Grol: Hemel en aarde.
27 november - Piet van Veldhuizen: Uittocht en intocht.
11 december: Panc Beentjes: Koningen en Profeten.
8 januari - Henk Jansen ofm: Messias en Messiaanse tijd.
22 janauari - Peter-Ben Smit: Gods knecht en Gods zoon.
5 februari - Ton Sip: Naastenliefde en vijandsliefde.
19 februari - Marcel Poorthuis: De mens, beeld en gelijkenis.
4 maart - Pieter Dirk Wolthaus: Gods Namen.


Oecumenische Gesprekskring

Geloven in deze tijd en deze samenleving      
De deelnemers aan deze kring komen uit verschillende kerken en komen maandelijks bij elkaar. Het gesprek gaat over geloven in deze tijd en in deze samenleving.
Dit seizoen wordt het boek “Onze Vader” van Patrick Nullens besproken.

De leiding is in handen van Marijke Wasser.
Meer weten over deze kring, neem dan contact op met Tineke de Rijk - 026 8404244
terug