Bezinning Bezinning

Kerk-zijn is ook in gesprek zijn met elkaar

We kennen in onze gMicha groepswerkemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen.
Er zijn éénmalige bezinningsbijeenkomsten, soms een serie bij elkaar horende avonden of groepen die al jaren samenkomen.
Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek.
Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

Een bepaalde gebeurtenis in de samenleving, wereldwijde vragen die onze huiskamers binnen komen, het verschijnen van een bepaald boek of persoonlijke vragen van mensen kunnen aanleiding zijn om een bijeenkomst te organiseren.

Vaste eenmalige activiteiten zijn bijvoorbeeld de huiskamergesprekken en de startzondag.

Heeft u een onderwerp waarop u graag met anderen in gesprek zou willen, bespreek dit met uw contactpersoon of met één van de predikanten.
Klik hier voor ds. Martine Nijveld
Klik hier voor ds. Irene Pluim.
terug