Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Wekelijks informeren wij u over de diensten in de verschillende kerken, kunt u de liturgie lezen en de afkondigingen in de diensten.
Verder informeren we u over belangrijke vergaderingen of bijeenkomsten en interessant nieuws.


 

Meeluisteren van de diensten

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de de diensten:


Zondag 3 mei, alle kerken
Vandaag is er een collecte en die komt ten goede aan de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. De aardbeving van afgelopen zaterdag heeft veel slachtoffers gemaakt in Nepal, heel veel huizen liggen in puin, er is geen schoon drinkwater, het eten raakt op. U heeft hierover vast ook wel gelezen en gehoord.
Kerk in Actie is via het netwerk van Action by Churches Together (ACT) ook actief in dit gebied en maakt samen met ICCO deel uit van de Giro555-actie. Met man en macht wordt gewerkt om de eerste nood te lenigen, slachtoffers op te vangen en van onderdak te voorzien.
We hopen dat u wilt bijdragen ook al is onze bijdrage een druppel op een gloeiende plaat. Ook volgende week zal een van de collectes voor Nepal zijn.
De collecte van vandaag wordt verdubbeld door de ZWO.
Oude Kerk,
09.30 uur:
3 mei 2015, Ds. M. v/d Linde
26 april 2015, Ds. M. Schwarz
Vredebergkerk,
10.00 uur
3 mei 2015, Ds P. Doorn
26 april 2015. Ds. M Spoelstra
19 april 2015. Ds P. Doorn. Mantelzorgdienst

Open Hof Kerk,
10.45 uur
3 mei 2015, Ds. M. v/d Linde
26 april 2015, Ds. M. SchwarzDe afkondigingen vindt u hier.

De collectebestemmingen staan op deze pagina.

Nieuws en meeleven met elkaar

Zondag 3 mei, alle kerken
Vandaag is er een collecte en die komt ten goede aan de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
We hopen dat u wilt bijdragen ook al is onze bijdrage een druppel op een gloeiende plaat. Ook volgende week zal een van de collectes voor Nepal zijn.
De collecte van vandaag wordt verdubbeld door de ZWO.
Zie ook:
www.kerkinactie.nl/actueel/nieuws
Koninklijke onderscheidingen 2015
Wat was het spannend op vrijdag 24 april 2015. Spanning voor hen die een onderscheiding hadden aangevraagd voor iemand waarvan je dacht: die verdient het! Maar ook: hoe zal hij/zij het vinden? We houden het nu al zolang geheim! Eén voor één druppelden de mensen binnen, ook hen die dachten voor iemand anders te komen en toen op de eerste rij werden gezet. De burgemeester hield voor een ieder van hen een speech en reikte daarna de onderscheiding uit aan 13 mensen van onze burgerlijke gemeente.
Uit onze PKN gemeente Oosterbeek - Wolfheze werden maar liefst 4 mensen onderscheiden: Jannie en Jansen van Elburg ( allebei lid ), Fedde Makkinga ( ridder ) en Diny Timmer - Hartkamp ( lid ). Zij kregen een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Het was een zeer feestelijke bijeenkomst!
Themadienst over mantelzorg

Zondag 19 april in de Vredebergkerk:
Heel veel mensen hebben meegedaan met de voorbereiding van de mantelzorgdienst. Zowel als groepje, maar bovenal door de vele verhalen, gedachten en inspirerende woorden die via mail of gesprekken ons hebben bereikt.
De tekst van de dienst treft u hier aan.
Enkele fotos van de dienst staan op de facebook pagina van de kerk.
De brief die namens de voorbereidingsgroep is gemaakt is deze week aangeboden aan de Gemeente Renkum.
103 mensen hebben deze brief mede ondertekend.

Dank allen voor uw medewerking aan deze dienst.

Bezoek Agnita.
Woensdag 22 april zijn diverse gemeenteleden naar onze zuster gemeente Agnita in Roemenie. Het bezoek duurde 5 dagen.
Voor Ds. Petra Doorn is het een eerste kennismaking met de kerkgemeenschap van Agnita.Binnenkort een verslag


Paasontbijt
Het Paas-ontbijt in de Vredebergkerk was een groot succes.
Meer dan 130 deelnemers vierden het Paas-ontbijt samen.
Hier een foto impressie.

Foto's van liturgische bloemschikken in Wolfheze.

De diaconie vraagt uw hulp bij collecteren en bij het bedenken van goede doelen.
Zie diaconie.


Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 26 april 2015

Werken aan gastvrijheid
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 26 april 2015 een bijeenkomst plaats met Doortje Kal.
De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond weinig kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Hoe kunnen we werken aan gastvrijheid in kerk, muziekvereniging of vrijwilligersorganisatie en ook op de arbeidsplek?
Lees verder

Bezinningsdag 30 mei
Er is een datum vastgesteld door het moderamen voor een bezinningsdag van de kerkenraad. Op 30 mei hopen we die te houden. Het onderwerp: de werkgroep vertrouwensvolle gemeente en de werkgroep structuur van de gemeente zullen met elkaar over een programma nadenken. Het gaat om de toekomst van onze gemeente Oosterbeek-Wolfheze, hoe verder als er niet genoeg ambtsdragers zijn? Hoe verder met het open houden van de kerken? Enz…..

Deze uitnodiging geldt ook voor de pastorale werkers!

Voedselbank
De diaconie heeft besloten permanent een winkelwagen in de hal van de kerk te laten staan voor de Voedselbank. Zodat u altijd wat in kunt leveren als u dat wilt. Van harte aanbevolen!!

Meer weten. www.voedselbanknederveluwe.nlCopyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site