Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Wekelijks informeren wij u over de diensten in de verschillende kerken, kunt u de liturgie lezen en de afkondigingen in de diensten.
Verder informeren we u over belangrijke vergaderingen of bijeenkomsten en interessant nieuws.
IN VERBAND MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE WEBSITE WORDT DEZE DE MAAND JUNI NIET BIJGEHOUDEN

Meeluisteren van de diensten

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de de diensten:Oude Kerk,
09.30 uur:
24 mei 2015 Pinksteren Ds P. Doorn
17 mei 2015, Ds O v/d Veen


Vredebergkerk,
10.00 uur
24 mei 2015. Pinksteren, Ds. O v/d Veen
17 mei 2015, Ds. Hiemstra
Open Hof Kerk,
10.45 uur
24 mei 2015 Pinksteren Ds P. Doorn
10 mei 2015, Ds. J. ValkDe afkondigingen vindt u hier.

De collectebestemmingen staan op deze pagina.

Nieuws en meeleven met elkaar

kindernevendienst.
In de VBK vanaf a.s. zondag en in de Oude kerk en de Open Hof Kerk vanaf volgende week zondag dat is 31 mei een verandering gaat plaatsvinden in de volgorde van de liturgie:
De kinderen gaan naar de KND na het gebed om verlichting met de Heilige Geest. Ze komen terug tijdens het lied na de preek. Na het lied vindt de collecte plaats ( dit is een omkering in de volgorde), zodat de kinderen ook even aan hun ouders kinnen laten zien wat ze hebben gedaan.
Na de collecte zijn de gebeden, de kinderen zijn daarbij aanwezig en leveren via hun eigen gebedenboek ook input voor de voorbeden. Als er mensen zijn overleden worden zij herdacht in aanwezigheid van de kinderen. Daarna zingen we het slotlied en ontvangen we de zegen.

Graag vestigen we ook uw aandacht op een bijzondere bijeenkomst in de Bernulphuskerk.
Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. Op 12 mei ging Johannes Kapteyn, predikant van de Geref. Kerk van Groningen, in het verzet. Hij werd in 1942 opgepakt en – letterlijk vastgeketend aan Titus Brandsma; de pols van de één geketend aan de pols van de ander - afgevoerd naar Dachau. Tussen beiden ontstond een diepe vriendschap. De zoons van Johannes Kapteyn vertellen zaterdagmiddag 23 mei over het verzet dat hun vader pleegde. In de Bernulphuskerk. Inloop 2 uur, aanvang 3 uur.

Bezinningsdag 30 mei
Er is een datum vastgesteld door het moderamen voor een bezinningsdag van de kerkenraad. Op 30 mei hopen we die te houden. Het onderwerp: de werkgroep vertrouwensvolle gemeente en de werkgroep structuur van de gemeente zullen met elkaar over een programma nadenken. Het gaat om de toekomst van onze gemeente Oosterbeek-Wolfheze, hoe verder als er niet genoeg ambtsdragers zijn? Hoe verder met het open houden van de kerken? Enz…..

Deze uitnodiging geldt ook voor de pastorale werkers!

Liederenrecital 31 mei.

Prachtige muzikale bijeenkomst in de Oude kerk.
 


10 jaar Thee met Thema. 14 juni.
Ter ere van het 10-jarig bestaan organiseert Thee met Thema een bijzondere wandeling (in de directe omgeving van de Vredebergkerk) rondom het thema:
Wat betekent gastvrijheid voor jou?
Zie poster

Terugblik op voordracht Doortje Kal op 26 april bij Thee met Thema
De inleider hield een bewogen voordracht. Centraal stond het begrip kwartiermaken, gericht op mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met uitsluiting.
Zie verslag.

www.kerkinactie.nl/actueel/nieuws
Help Nepal
Koninklijke onderscheidingen 2015.

Uit onze PKN gemeente Oosterbeek - Wolfheze werden maar liefst 4 mensen onderscheiden: Jannie en Jansen van Elburg ( allebei lid ), Fedde Makkinga ( ridder ) en Diny Timmer - Hartkamp ( lid ). Zij kregen een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Het was een zeer feestelijke bijeenkomst!
De diaconie vraagt uw hulp bij collecteren en bij het bedenken van goede doelen.
Zie diaconie.

Voedselbank
De diaconie heeft besloten permanent een winkelwagen in de hal van de kerk te laten staan voor de Voedselbank. Zodat u altijd wat in kunt leveren als u dat wilt. Van harte aanbevolen!!

Meer weten. www.voedselbanknederveluwe.nlCopyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site