Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Actuele informatie over onze kerk en de kerkdiensten.
Wekelijks informeren wij u over de diensten in de verschillende kerken, belangrijke vergaderingen of bijeenkomsten en interessant nieuws.

Snelmenu

Samen Kerk zijn
Twitter
Adressen
Kerkelijk Bureau

Agenda
Agenda
Foto's
Prikbord

Bezinning en Ontmoeting 
  
Kringen en gespreksgroepen
Meditatiegroep

Kerk in de samenleving
    
Diaconie
Activiteiten RvK Oosterbeek
Gastenboek

Jongeren

Kindernevendienst
Tienergespreksgroep
Catechese

Ouderen
 
Ouderenpastoraat
Contactmiddagen

Beheer, verhuur en verbouw 
       
College van Kerkrentmeesters
Verhuur van zalen

Kerkdiensten  
     
Bloemen

Kerkblad BijEenDe stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft een folder waarin u informatie vindt over de stichting en hoe u donateur kunt worden.

Meeluisteren en meeleven met elkaar

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de de diensten:

Oude Kerk, 09.30 uur:
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
23 november 2014.
16 november 2014


Vredebergkerk, 10.00 uur:
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
23 november 2014,
16 november 2014Open Hof Kerk,
10.45 uur:
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
23 november 2014
16 november 2014

 
De afkondigingen vindt u hier.

Nieuws

Voedselpakketten actie.
We willen de armste mensen in Agnita en de omliggende dorpjes weer graag ondersteunen met een voedselpakket..
Hoe het werkt en hoe U mee kunt doen leest u op de pagina diaconie


Voedselbank
De diaconie heeft besloten permanent een winkelwagen in de hal van de kerk te laten staan voor de Voedselbank. Zodat u altijd wat in kunt leveren als u dat wilt. Van harte aanbevolen!!Oliebollen
In december kunt u bij ons weer oliebollen en appelbeignets bestellen; zie het volgend kerkblad. Namens de Roemenië werkgroep, Henk Romein, e-mail: h.j.romein@online.nl  telefoon 026 – 334 14 22 (met antwoordapparaat).


Thee met Thema, zondag 23 november
, klik hier voor meer informatie

Thema huiselijk geweld.
Op verzoek van de gemeenteadviseur mevrouw Trix Drewes informatie over  een Themadag: Aanpak van geweld in huiselijke kring.
Deze dag wordt gehouden op 25 november a.s.
Zie folder

Volkskerstzang
Op woensdagavond 17 december a.s. is er weer de jaarlijkse Volkskerstzang in de Vredebergkerk te Oosterbeek. Aanvang 19.30 uur

Deze al oude traditie willen wij graag in ere houden door het zingen van bekende kerstliederen en het lezen van het Evangelie. Muzikale medewerking wordt verleend door  de Lofstem-Oosterbeek o.l.v. Jan Jaap Nuiver, en het korps van het Leger des Heils uit Ede o.l.v. Olaf Ritman

Henk Gerritsen begeleidt de samenzang.

Gastspreekster is Majoor Jolanda Fennema van het Leger des Heils uit Ede.

Wij hopen u en vele anderen deze avond in de Vredebergkerk te mogen begroeten.

Toegang vrij!!

Kerk open om 19.00 uur

KERSTKUIER op zaterdag 20 december 2014

In het centrum van Oosterbeek zal op 20 december een KERSTKUIER georganiseerd worden.

Kerstkuier?  Wat is nu een Kerstkuier, ‘wat moet ik me daar bij voorstellen’,  
Een kerstkuier is rustig wandelen via een aangegeven route van waxinelichtjes in het dorpscentrum van Oosterbeek. Op meerdere locaties wordt het Kerstverhaal uitgebeeld met woord en gezang om zo het Kerstgebeuren te laten beleven.
Meer weten: Lees de uitgebreide folder.

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site