Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.


Kerstkuier 2017

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en/of de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgieën van de diensten:


Vredebergkerk 
Zondag 19 november 10.00 uur  ds. Oebele v/d Veen ‘


 
Liturgie

De collectebestemmingen.


Overige dienstenOude kerk.

Geen dienst

Open Hof Kerk
Geeb dienst


Preken

En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar


Wat is de kerstkuier
Op zaterdagavond 16 december wordt tussen 18.00 uur en 20.00 uur in het dorpscentrum van Oosterbeek voor de derde maal een Kerstkuier gehouden.
In een rustig tempo wandelen groepen via een met lichtjes aangegeven route langs enkele locaties waar het kerstverhaal in woord en gezang wordt uitgebeeld.
De route start en eindigt in de Vredebergkerk voor de bezoekers van de kuier. 
lees verder

Samen optrekken.

In bijgaande folder leest u over de doorstart van 'Dromen handen en voeten geven"
Samen in gesprek over wie we zijn, waar we naar toe willen en waar we als gemeenten de komende jaren accenten leggen.
De folder

Deze week, is de vierde in de serie van zes zondagen waarop één van de zes kerkgroepen met u in gesprek willen. Zowel in de dienst als in het bij-de-koffie-gesprek zal aandacht zijn voor pastoraat in onze gemeente. In ons visiedocument staat: De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Hoe maken we dat waar in onze gemeente?
19 november wordt het beleidsplan pastoraat bespoken.
Lees hier de het beleidsplan

12 november is het beleidsplan van de diaconie besproken.
Lees hier het beleidsplan.


Voedselpakketten voor Agnita, doet u weer mee?
De voedselpakketten zijn bedoeld voor de leden van de kerkelijke gemeente (als kerstattentie) en voor de allerarmsten van de burgerlijke gemeente. De pakketten worden door de plaatselijke diaconie en een jeugdclub in samenwerking met de burgerlijke gemeente in Agnita samengesteld. Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat zij ook dit jaar weer voldoende geld hiervoor ontvangen.

Vredebergkerk in de steigers

Van september tot begin november staat de Vredebergkerk in de steigers. Nieuw voegwerk en het plaatsen van zonnepanelen zijn een volgende stap in de verduurzaming van dit kerkgebouw. Wilt u meer weten, lees de bijlage.
De laatste maanden hebben diverse gemeenteleden gevraagd of de af en toe optredende condensvorming bij het nieuwe glas in de VBK wel goed is. Dat is gelukkig normaal. Het zit aan de buitenkant van het glas en het komt omdat het eigenlijk te goed geïsoleerd is.
Als je Google raadpleegt op internet over “Condensvorming HR ++”  staat het allemaal beschreven.
Het is vooral in de periode september tot eind november.
 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site