Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Actuele informatie over onze kerk en de kerkdiensten.
Wekelijks informeren wij u over de diensten in de verschillende kerken, belangrijke vergaderingen of bijeenkomsten en interessant nieuws.

Meeluisteren en meeleven met elkaar

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de de diensten:


Oude Kerk,
09.30 uur:
25 januari 2015

Vredebergkerk,
10.00 uur
25 januari 2015
Open Hof Kerk,
10.45 uur:
25 januari 2015 (geen opgave ontvangen)

   
De afkondigingen vindt u hier.

De collectebestemmingen staan op deze pagina.

Nieuws en agenda tips

Actie kerkbalans van start.Vanaf zaterdag 17 januari tot 30 janauri loopt de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans
.

Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.

De diaconie vraagt uw hulp bij collecteren en bij het bedenken van goede doelen.
Zie diaconie.

Inspiratieavonden
 
19 en 26 januari a.s.
De inspiratieavonden zijn bedoeld voor mensen die op zoek willen gaan naar de vragen en behoeften van de verschillende generaties, hoe we generaties met elkaar in contact kunnen brengen en hoe jong en oud kunnen participeren in de gemeente.Meer informatie leest u in de flyer

De Bijbel in gewone taal.

29 januari in de Vredebergkerk.


Nieuws van Thee met Thema.
25 januari 2015

In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 25 januari 2015 een bijeenkomst plaats met Thera Klaassen.
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Tijd: 16.30 uur tot 18.00 uur; inloop vanaf 16.00 uur
Informatie: Leen van Doorn, tel. 026 333 3854

40 dagentijd campagne van Kerk in Actie: Open je handen.
De 40dagentijd is de periode voor Pasen, dit jaar vanaf 18 februari. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema: ’Open je handen’.
Op de website van Kerk in Actie is meer informatie te vinden. Onder andere ook een app die u kunt downloaden op uw tablet of smartphone.

Vraag van de penningmeester.
Wij zijn per direct op zoek naar een vrijwilliger voor de financieel administratieve ondersteuning van de diaconie
. Het gaat om licht administratief en boekhoudkundig werk zoals het inboeken van de collectes en het betaalbaar stellen en administreren van de giften die de diaconie aan haar doelen doet. De administrateur werkt nauw samen met de penningmeester van de diaconie. De administratie wordt gevoerd in Exact Online. Ervaring met dit programma is natuurlijk handig, maar niet direct noodzakelijk. Enige boekhoudkundige ervaring is wel gewenst. De tijdsbelasting is maximaal ongeveer twee uur per week.
Nadere informatie bij penningmeester Dick Tulp op 3342171.

Groen Geloven
o
p woensdag 25 februari vindt er een lezing plaats over in de Vredebergkerk in Oosterbeek door Marjolein Tiemens.Zie voor informatie de flyer.

Voedselbank
De diaconie heeft besloten permanent een winkelwagen in de hal van de kerk te laten staan voor de Voedselbank. Zodat u altijd wat in kunt leveren als u dat wilt. Van harte aanbevolen!!

De Burcht start met minibieb

Dorpshuis De Burcht start onder de titel De Witte Boekenkast met een minibieb.
Iedereen die boeken over heeft kan die bij De Burcht langs brengen,
en kan zelf uit de verzameling boeken lezen en boeken lenen. Zie verder agenda

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site