Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Snelmenu

Samen Kerk zijn
Twitter
Adressen
Kerkelijk Bureau

Agenda
Agenda
Foto's
Prikbord

Bezinning en Ontmoeting 
  
Kringen en gespreksgroepen
Meditatiegroep

Kerk in de samenleving
    
Diaconie
Activiteiten RvK Oosterbeek
Gastenboek

Jongeren

Kindernevendienst
Tienergespreksgroep
Catechese

Ouderen
 
Ouderenpastoraat
Contactmiddagen

Beheer, verhuur en verbouw 
       
College van Kerkrentmeesters
Verhuur van zalen

Kerkdiensten  
     
Bloemen

Kerkblad BijEenDe stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft een folder waarin u informatie vindt over de stichting en hoe u donateur kunt worden.

Meeluisteren en meeleven met elkaar

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk  en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de laatste  2 weken:

Oude Kerk, aanvang 09.30 uur
31 augustus 2014

Vredebergkerk, aanvang 10.00 uur
31 augustus 2014
24 augustus 2014

Wolfheze: aanvang 10.45 uur
31 augustus 2014

De afkondigingen en zondagsbrief bij de laatste dienst vindt u hier.

De bloemen van 31 augustus  gaan, met een groet van ons allen, 

vanuit  de Oude Kerk naar
Dhr. R.A. Swanborn
en
Dhr. en mw. Kok- van Breugel

vanuit de Vredebergkerk naar
Dhr. en mw. Kneppelhout
en
Mw. H.E.W. Tijmes

en vanuit de Open Hof Kerk naar
mw. M. Droog.

   

Nieuws

Heropening Oude Kerk, de foto's zijn niet allemaal zo goed, maar geven wel een goed beeld van wat er op 24 augustus is gebeurd.

50 JAAR DE BURCHT WOLFHEZE

 
Op 10 september 1964 werd het gebouw de Burcht als zalencentrum achter de Open Hof Kerk in gebruik genomen. Daar-voor stond er een houten lokaaltje ten be-hoeve van vergaderingen en catechese. De zalen van de Burcht waren vooral opgezet voor jeugdwerkactiviteiten en kerkelijke bijeenkomsten, voor uitvaarten en feesten, maar ook werden in het begin ruimten verhuurd aan ondermeer de kleuterschool en de Bibliotheek. In de loop van de tijd nam het aantal jeugdclubs af en werd het gebouw meer en meer ook gebruikt voor allerlei activiteiten in het dorp. Al jaren is er de dokterspost in ondergebracht en sinds vorig jaar is een deel verhuurd aan een kinderopvang. De exploitatie van het gebouw hoort bij de kerk, maar het beheer en de horecavoorziening wordt uitgevoerd door een externe beheerder, momenteel de heer Rowaan. 

Het 50 jarig jubileum gaat niet ongemerkt voorbij. Samen met Dorpsbelang Wolfheze en de beheerder is er een programma uit-gewerkt, gericht op zo veel mogelijk vroe-gere en huidige bewoners en initiatiefne-mers:
•    vrijdag 12 september  14-17 uur     
Voor iedereen ouder dan de Burcht een gezellige middag met verhalen, foto’s, bingo, zang
•    vrijdag 12 september, 20-24 uur       
Een ouderwetse soosavond met dj voor ieder ouder dan 16
•    zaterdag 13 september, 13-17 uur       
Een spelmiddag voor jeugd en jongeren van 4-16 jaar
•    zaterdag 13 september, 19-22 uur       
Besloten bijeenkomst voor genodigden die vroeger en nu bij de Burcht waren en zijn betrokken.
•    zondag 14 september: Een feestelijk koffiedrinken in de Burcht rond de kerkdienst op de zondagmorgen bleek niet te passen; juist dit weekend is er namelijk de gemeenschappelijke start-zondag in de Vredebergkerk.

Iedere betrokkene is van harte welkom!
 
Hans van der Ros
 
Beleidsplan 2012 - 2016 
De samenvatting en de link om het document te downloaden vindt u hier.


Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site