Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Meeluisteren naar de diensten in de Vredebergkerk  kan via deze knop

Luisteren.


Vredebergkerk
Zondag 15 juli 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds. Oebeele van der Veen
Organist: dhr. J. Hagen
 
Liturgie


De collectebestemmingen.

Oude Kerkgeen dienst


Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Kerkgroep Diaconaat maakt de balans op

De 11e juli komen 14 diaconale mensen bij elkaar om de balans op te maken van een jaar werken in een nieuwe structuur. "Dit moeten we vaker doen", wordt er gezegd. Lees en bekijk het verslagje.

We hebben jullie nodig


Kinderen bezoeken een eerste communieviering in de Bernulphuskerk. We hebben jullie nodig, lees hierover in de column van ds. Petra Doorn in Hoog en Laag.

Beeldverslag "Overstapdienst"


Zeven tieners maken de overstap van kindernevendienst naar de tienersgespreksgroep. Mooie verhalen en beelden doen verslag van deze dienst op 3 juni j.l. Bent u benieuwd, lees en bekijk het beeldverslag.
 
Een goed gesprek bij de kapper

Gemeenteleden delen ervaringen over alledaagse gesprekken. Hoe vragen soms tot een goed gesprek leiden. Bent u benieuwd, lees dan hun verslag.
                         

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site