Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.

                              

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en/of de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgieën van de diensten:


Vredebergkerk 
Zondag 1 oktober 10.00 uur  ds Petra Doorn
 
Ook de collectebestemmingen kunt u lezen.


Overige diensten
Zondag 1 oktober 9.30 uur in de Oude Kerk met ds. O. van der Veen

Zondag 1 oktober 10.45 uur in de Open Hof Kerk met ds. O. van der Veen


Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Wie gaat mee naar GroeneKerkendag?


Op zaterdag 7 oktober zijn we één van de kerken die op de jaarlijkse GroeneKerkendag laat zien dat ze de inzet voor “Groen”, voor duurzaamheid blijvende aandacht zal geven.
Wie gaat mee naar de GroeneKerkendag om onze deelname te ondersteunen? Ik hoor het graag.
Bekijk het programma voor deze dag en lees de tekst waarmee we ons als kerk presenteren.
Teus van Eck, tel. 06 15329704 of E: tencvaneck@planet.nl

Vredebergkerk in de steigers


Van september tot begin november staat de Vredebergkerk in de steigers. Nieuw voegwerk en het plaatsen van zonnepanelen zijn een volgende stap in de verduurzaming van dit kerkgebouw. Wilt u meer weten, lees de bijlage.

Startzondag


Op de startzondag 10 september zijn veel kinderen, jongeren en ouderen aanwezig in de Vredebergkerk. Wilt u terugkijken of iets proeven van deze dag, lees en bekijk het beeldverslag.


 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site