Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Actuele informatie over onze kerk en de kerkdiensten.
Wekelijks informeren wij u over de diensten in de verschillende kerken, belangrijke vergaderingen of bijeenkomsten en interessant nieuws.


 

Meeluisteren van de diensten

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de de diensten:Oude Kerk,
09.30 uur:
29 maart 2015, Ds. D.H.J. Steenks
22 maart 2015, ds. Bert Bomer uit De Steeg

Vredebergkerk,
10.00 uur
29 maart 2015, Ds O v/d Veen
22 maart 2015, Ds. P Doorn

Open Hof Kerk,
10.45 uur:
29 maart 2015, Ds. D.H.J. Steenks
22 maart 2015, ds. Bert Bomer uit De SteegDe afkondigingen vindt u hier.

De collectebestemmingen staan op deze pagina.

Nieuws en meeleven met elkaar

Paasontbijt

Ook dit jaar bent u van harte welkom op Paasmorgen
bij het paasontbijt in de Vredebergkerk.

U kunt zich opgeven tot en met zondag 30 maart
U kunt mailen:
pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl

Voor vragen kunt u bellen met het Käthy Jansen van het kerkelijk bureau,
tel. 3333094.

Marcus Passie van Dick van der Stoep
Op Goede Vrijdag 3 april wordt om 19.30 uur in de Vredebergkerk de Marcus Passie van Dick van der Stoep uitgevoerd.
Meer informatie op de agenda pagina.

40 dagentijd campagne van Kerk in Actie:
Open je handen.
De 40dagentijd is de periode voor Pasen, dit jaar vanaf 18 februari. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema: ’Open je handen’.
Op de website van Kerk in Actie is meer informatie te vinden. Onder andere ook een app die u kunt downloaden op uw tablet of smartphone.
Foto's van liturgische bloemschikken in Wolfheze.

De diaconie vraagt uw hulp bij collecteren en bij het bedenken van goede doelen.
Zie diaconie.

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 29 maart 2015
Iconen besproken en bezongen
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 29 maart 2015 een bijeenkomst plaats met Piet van der Heide.

Themadienst over mantelzorg

Zondag 19 april in de Vredebergkerk:
Mantelzorg is iets waar je door omstandigheden zomaar in kunt rollen. Het begint vaak bijna ongemerkt, maar vaak nemen de zorgtaken toe en soms kan het zo zwaar worden, dat je hele leven er door wordt bepaald. En toch doe je het. Over die ervaring en over al die andere ervaringen met mantelzorg -want geen enkele situatie is identiek- gaat de kerkdienst op 19 april. Hoe is het om voor een dierbare te zorgen, of voor een buurman? Hoe is het om van mantelzorg afhankelijk te zijn? En welke rol speelt geloof in deze situaties?
Meedenken en Mee doen?
Kijk op deze uitnodiging.

Bezinningsdag 30 mei
Er is een datum vastgesteld door het moderamen voor een bezinningsdag van de kerkenraad. Op 30 mei hopen we die te houden. Het onderwerp: de werkgroep vertrouwensvolle gemeente en de werkgroep structuur van de gemeente zullen met elkaar over een programma nadenken. Het gaat om de toekomst van onze gemeente Oosterbeek-Wolfheze, hoe verder als er niet genoeg ambtsdragers zijn? Hoe verder met het open houden van de kerken? Enz…..

Deze uitnodiging geldt ook voor de pastorale werkers!

Voedselbank
De diaconie heeft besloten permanent een winkelwagen in de hal van de kerk te laten staan voor de Voedselbank. Zodat u altijd wat in kunt leveren als u dat wilt. Van harte aanbevolen!!

Meer weten. www.voedselbanknederveluwe.nlCopyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site