Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Actuele informatie over onze kerk en de kerkdiensten.
Wekelijks informeren wij u over de diensten in de verschillende kerken, belangrijke vergaderingen of bijeenkomsten en interessant nieuws.Meeluisteren van de diensten

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de de diensten:


Oude Kerk,
09.30 uur:
1 maart 2015, ds O. v/d Veen
22 februari 2015. Ds H. Spoelstra
Vredebergkerk,
10.00 uur
1 maart 2015, Ds. P. Doorn
22 februari 2015. Ds J. ValkOpen Hof Kerk,
10.45 uur:
1 maart 2015, ds O. v/d Veen
22 februari 2015 Ds. H. Spoelstra


   
De afkondigingen vindt u hier.

De collectebestemmingen staan op deze pagina.

Nieuws en meeleven met elkaar

Foto,s van de afscheidsbijeenkomst van Ds Irene Builtjes-Faber vindt u hier.
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk. Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten.
De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.


Informatie sectie verdeling na het vertrek van ds. I. Builtjes - Faber
- Het werkgebied van ds. van der Veen wordt met ingang van 1 maart 2015 uitgebreid met de secties in Wolfheze. Gedurende de periode tot eind 2016 zal het aantal preekzondagen voor hem worden teruggebracht van 33 naar 27 per jaar.
- De sectie Sonnenberg wordt toegevoegd aan het werkgebied van ds. Doorn. Vanaf 1 april 2015 tot eind 2016 krijgt ze een tijdelijke extra aanstelling waardoor ze dan fulltime werkt (100% i.p.v. 70%). Ze verdeelt haar taken in evenredigheid, waardoor het aantal preekzondagen in die periode oploopt van 24 naar 34 per jaar.
- Ds. Builtjes-Faber zal, in ieder geval in 2015, één maal per kwartaal als gastpredikant blijven voorgaan in dubbeldiensten in de Oude Kerk en de Open Hof Kerk.

De diaconie vraagt uw hulp bij collecteren en bij het bedenken van goede doelen.
Zie diaconie.

40 dagentijd campagne van Kerk in Actie:
Open je handen.
De 40dagentijd is de periode voor Pasen, dit jaar vanaf 18 februari. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema: ’Open je handen’.
Op de website van Kerk in Actie is meer informatie te vinden. Onder andere ook een app die u kunt downloaden op uw tablet of smartphone.
Foto's van liturgische bloemschikken in Wolfheze.

15 maart, benefiet concert jeudcultuurfonds in de Vredebergkerk.
Info op de pagina agenda.

Paasontbijt 30 maart.

Ook dit jaar bent u van harte welkom op Paasmorgen
bij het paasontbijt in de Vredebergkerk.

U kunt zich opgeven tot en met zondag 30 maart
U kunt mailen:
pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl

Voor vragen kunt u bellen met het Käthy Jansen van het kerkelijk bureau,
tel. 3333094.

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 29 maart 2015
Iconen besproken en bezongen
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 29 maart 2015 een bijeenkomst plaats met Piet van der Heide.


Bezinningsdag 30 mei
Er is een datum vastgesteld door het moderamen voor een bezinningsdag van de kerkenraad. Op 30 mei hopen we die te houden. Het onderwerp: de werkgroep vertrouwensvolle gemeente en de werkgroep structuur van de gemeente zullen met elkaar over een programma nadenken. Het gaat om de toekomst van onze gemeente Oosterbeek-Wolfheze, hoe verder als er niet genoeg ambtsdragers zijn? Hoe verder met het open houden van de kerken? Enz…..

Deze uitnodiging geldt ook voor de pastorale werkers! Voedselbank
De diaconie heeft besloten permanent een winkelwagen in de hal van de kerk te laten staan voor de Voedselbank. Zodat u altijd wat in kunt leveren als u dat wilt. Van harte aanbevolen!!
De Burcht start met minibieb
Dorpshuis De Burcht start onder de titel De Witte Boekenkast met een minibieb.
Iedereen die boeken over heeft kan die bij De Burcht langs brengen,
en kan zelf uit de verzameling boeken lezen en boeken lenen. Zie verder agenda

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site