Samen kerk zijn
Agenda en Links
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
Ouderen
Beheer, verhuur en verbouw
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Snelmenu

Samen Kerk zijn
Twitter
Adressen
Kerkelijk Bureau

Agenda
Agenda
Foto's
Prikbord

Bezinning en Ontmoeting 
  
Kringen en gespreksgroepen
Meditatiegroep

Kerk in de samenleving
    
Diaconie
Activiteiten RvK Oosterbeek
Gastenboek

Jongeren

Kindernevendienst
Tienergespreksgroep
Catechese

Ouderen
 
Ouderenpastoraat
Contactmiddagen

Beheer, verhuur en verbouw 
       
College van Kerkrentmeesters
Verhuur van zalen

Kerkdiensten  
     
Bloemen

Kerkblad BijEenDe stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft een folder waarin u informatie vindt over de stichting en hoe u donateur kunt worden.

Meeluisteren en meeleven met elkaar

Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk  en de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgiën van de laatste  2 weken:

Kerkdiensten in september

14 september, startzondag in de Vredebergkerk

Oude Kerk, aanvang 09.30 uur
Wolfheze: aanvang 10.45 uur
Zondag 14 september, geen dienst ivm startzondag


Vredebergkerk, 14 september aanvang 10.00 uur
Startzondag.
De afkondigingen vindt u hier.
De liturgie van de startzondag.


De bloemen van14 september, startzondag  gaan, met een groet van ons allen, 

Dhr. en mw. Burgers- Krol, Van Spaenweg 6
Mw. Geri Vonk- Ploeger, Heelsumseweg 4

Mw. W.G. Roseboom- Beumer, Lebretweg 2/ 202

In verband met de herdenking is de dienst volgende week, 21 september om 09.30 uur in deze kerk. In de Oude Kerk begint de Engelse dienst om 09.00 uur; om 16.30 uur is de Evensong. 

Op 28 september hebben we een Oecumenische vredesdienst in de Bernulphus kerk om 10.00 uur. De andere kerken zijn dan gesloten.

 


   

Nieuws

Heropening Oude Kerk, de foto's zijn niet allemaal zo goed, maar geven wel een goed beeld van wat er op 24 augustus is gebeurd.

50 JAAR DE BURCHT WOLFHEZE

 
Op 10 september 1964 werd het gebouw de Burcht als zalencentrum achter de Open Hof Kerk in gebruik genomen. Daar-voor stond er een houten lokaaltje ten be-hoeve van vergaderingen en catechese. De zalen van de Burcht waren vooral opgezet voor jeugdwerkactiviteiten en kerkelijke bijeenkomsten, voor uitvaarten en feesten, maar ook werden in het begin ruimten verhuurd aan ondermeer de kleuterschool en de Bibliotheek. In de loop van de tijd nam het aantal jeugdclubs af en werd het gebouw meer en meer ook gebruikt voor allerlei activiteiten in het dorp. Al jaren is er de dokterspost in ondergebracht en sinds vorig jaar is een deel verhuurd aan een kinderopvang. De exploitatie van het gebouw hoort bij de kerk, maar het beheer en de horecavoorziening wordt uitgevoerd door een externe beheerder, momenteel de heer Rowaan. 

Het 50 jarig jubileum gaat niet ongemerkt voorbij. Samen met Dorpsbelang Wolfheze en de beheerder is er een programma uit-gewerkt, gericht op zo veel mogelijk vroe-gere en huidige bewoners en initiatiefne-mers:
•    vrijdag 12 september  14-17 uur     
Voor iedereen ouder dan de Burcht een gezellige middag met verhalen, foto’s, bingo, zang
•    vrijdag 12 september, 20-24 uur       
Een ouderwetse soosavond met dj voor ieder ouder dan 16
•    zaterdag 13 september, 13-17 uur       
Een spelmiddag voor jeugd en jongeren van 4-16 jaar
•    zaterdag 13 september, 19-22 uur       
Besloten bijeenkomst voor genodigden die vroeger en nu bij de Burcht waren en zijn betrokken.
•    zondag 14 september: Een feestelijk koffiedrinken in de Burcht rond de kerkdienst op de zondagmorgen bleek niet te passen; juist dit weekend is er namelijk de gemeenschappelijke start-zondag in de Vredebergkerk.

Iedere betrokkene is van harte welkom!
 
Hans van der Ros

Thee met Thema.
Het persbericht voor de bijeenkomst op 26 oktober.

Kerk in Actie en WMO 20153 oktober wordt in Utrecht informatie gegeven over de WMO2015

 
Beleidsplan 2012 - 2016 
De samenvatting en de link om het document te downloaden vindt u hier.


Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site