Welkom op de vierde zondag in de 40dagentijd, 19 maart om 10.00 uur in de Vredebergkerk.

Onze voorganger is ds. Hette Domburg, werkzaam bij Kerk in Actie. Hette onderhoudt contacten met projectpartners in Afrika en zijn ervaringen zullen deze zondag zeker aan de orde komen.

De dienst is samen voor bereidt met de ZWO-werkgroep. Bij de aankondiging van deze dienst lezen we:
Met name het woord ‘zending’ is vandaag niet meer zo vanzelfsprekend als het eens geweest is. Zending: als het
geen zieltjes winnen is, wat is het dan wel? Met die vraag in gedachten hebben we het verhaal gelezen over de profeet Elia die onderdak vond bij een weduwe in Sarefat. Wat gebeurt er tussen deze twee mensen? Wie helpt wie in dit
verhaal? We lezen ook over Jezus, die in zijn preek in eigen dorp verwijst naar het verhaal over Elia en de weduwe.
Waarom zou de profeet Elia naar die ene weduwe in het vreemde Sidon gestuurd zijn en niet naar een van de vele
weduwen in eigen land? Wat zou dit alles met zending te maken kunnen hebben?
In deze dienst zal Jaap Mulder iets vertellen over het project van Stichting Child in Tanzania, dat door de ZWO commissie is uitgekozen voor ondersteuning door onze gemeente. En er komt nog meer ‘Afrika’ voorbij in deze dienst…

Voor 0 – 4 jarigen is er oppas en voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst.

Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie / thee.

Voor meer informatie over deze  dienst, kijk op de pagina kerkdienst.
Hier vindt u ook de link om de dienst digitaal mee te vieren.