Kerkdienst

Liturgie en collecte-informatie zondag 18 april
Voorganger ds. Jacqueline Dam-Oskam en muzikale medewerking Harry de Vries (organist) en Willem Merkens en Dorienke de Vries (zang)

Afkondigingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 122: 1 en 2

Onze hulp – Drempelgebed

Welkom en inleiding

Kyriëgebed

Glorialied : 117a

1e lezing Jesaja 2 : 1 – 5

Lied 1016 : 1, 2

2e lezing Mattheus 28 : 16 – 20

Lied 339a Acclamatie

Uitleg – Meditatief – orgelspel

Lied 447 : 1, 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte – informatie aan onderzijde pagina

Slotlied Tussentijds 216
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan
vrede de weg voor mijn voeten.

Zegen


Collecte-informatie 18 april

1e collecte:
Groene Kerk – Repaircafé
Waarom een Repair Café? In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatie-kennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.
Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee.
Meer weten over dit project, bekijk hun website.
U kunt uw gift overmaken naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Repaircafé

2e collecte: Muzikale ondersteuning diensten
Muziek opent onze geest en kerkdiensten worden extra feestelijk wanneer er bij voorbeeld een koor aanwezig is in een kerkdienst. Om ook in de toekomst muzikanten en koren uit te kunnen nodigen is deze collecte bestemd voor muzikale bijdragen aan kerkdiensten.
U kunt uw gift direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite op de website of overmaken naar: NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. muzikale ondersteuning

Beide collectes kunt u ook overmaken via onze eigen beveiligde betaalsite.


Alleen online kerkdiensten

Vanwege de huidige corona-maatregelen zullen tot nader order alle kerkdiensten alleen online mee te vieren zijn.

Behalve via Kerktelefoon zijn de kerkdiensten momenteel op twee manieren mee te vieren, zie hieronder de linken voor Kerkomroep en YouTube.
Klik op de button    voor het meevieren via ons eigen YouTubekanaal

Klik op de button voor het meevieren vanuit de Vredebergkerk.

Klik op de button    voor het meevieren vanuit de Oude Kerk.

De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de buttons hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

Hier kunnen soms de laatst gehouden preken staan.

escort istanbul escort