Kerkdienst

Zondagmorgen 23 januari 10.00 uur

Voorganger ds. K. Visser; ouderling van dienst: Douwe de Vries; diaconie: Henk Romein; lector: Marijke Klein Nibbelink; organist: Jack Blok; zanggroep; koster: Ron van der Lely; beamer: Gerhard Gnoth; camera: Joop Bal; geluid: Giel Kollaard.

zanggroep = Z en G = Gemeente

Afkondigingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 87 : 1 G, 2 Z, 4 G

Onze hulp – Drempelgebed

Inleiding op de dienst
Kyriëgebed beantwoord met Heer, Ontferm U (Z)

Glorialied 304 : 1 Z, 2 Z, 3 G

Gebed voor de opening van het Woord
Aandacht voor de kinderen – Een kleurentorentje voor kleuters

Lezingen Genesis 11 : 1 – 9, 1 Korintiërs 14 : 10 – 12

Lied Acclamatie U komt de lof toe, U het gezang door G

Overweging Meditatief orgelspel

Lied 871 : 1 Z, 2 G, 3 Z, 4 G

Collecten zie onder aan deze pagina

Afkondiging van overlijden Lied 139 :1

Dankgebed en voorbeden

Slotlied 418 : 1 Z, 3 G

Zegen

Collecten zondag 30 januari 2022

1
e collecte:
Goed boeren in Oeganda
Dit kwartaal collecteert de ZWO voor een project in Noord Oeganda ter ondersteuning van arme boeren die nu ook nog extra getroffen worden door klimaatveranderingen. Toch kan er nog veel gedaan worden.
Een voorbeeld is een betere gewaskeuze met zaden die sneller ontkiemen of langer kunnen doorgroeien zonder regen. Het project maakt gebruik van wereldwijde research op dit gebied met veelbelovende resultaten. De kans op misoogst is dan veel kleiner.
Klik hier voor meer informatie over dit project.
U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken:
– via de app Appostel
– via onze eigen beveiligde betaalsite
– of naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO Oeganda

2e collecte Landelijke collecte voor: Jong Protestant 2022
Landelijke collecte voor Jong Protestant 2022 – Interactief aan de slag met de Bijbel. Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
Klik hier voor meer informatie over dit collectedoel.
U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken:
– via de app Appostel
– via onze eigen beveiligde betaalsite
– of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. JOP Sirkelslag.


Klik op de button voor het meevieren vanuit de Vredebergkerk.

Klik op de button    voor het meevieren vanuit de Oude Kerk.

De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

 

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

Hier kunnen soms de laatst gehouden preken staan.