Kerkdienst

Vijfde zondag 40dagentijd – Pastoraatsdienst 26 maart 10.00 uur Vredebergkerk

Voorganger: ds. Martine Nijveld; ouderling: Martine Deetman; diaconie: Teus van Eck; lector: Roelie Bresser; organist: Jack Blok; camera: Joop Bal; koster: Jan van Roest; beamer: Andrea en Gerhard Gnoth; geluid: Giel Kollaard.

Klik hier voor de liturgie

Toelichting bij de collectes

1e collecte: Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Klik hier voor meer informatie over dit project.
U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken:
– via de app Appostel
– via onze eigen beveiligde betaalsite
– of naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Binnenlandsdiaconaat: Omzien naar gevangenen

2e collecte: Solidariteitskas
Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken:
– via de app Appostel
– via onze eigen beveiligde betaalsite
– of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Solidariteitskas


Klik op de button voor het meevieren vanuit de Vredebergkerk.

Klik op de button    voor het meevieren vanuit de Oude Kerk.

De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

 

Twee verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847

Hier kunnen soms de laatst gehouden preken staan.