Kerkdienst

Liturgie en collecte-informatie zondagmorgen 17 januari

Voorganger: ds. Irene Pluim, ouderling van dienst en lector Niels van Hunen, muzikale medewerking organist (Harry de Vries) en een zanggroepje (Sjanie Westerman, Gerard Batterink, Teun Alblas, Ineke Bosman).

Afkondigingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 283 : 1, 2

Onze hulp – Drempelgebed

Gebed

Aandacht voor de kinderen      (Lied Altijd zijn wij onderweg)
Altijd zijn we onderweg, onderweg naar morgen,
Met de dromen van vandaag, met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon, af en toe wat regen,
Want soms is het leven fijn  en soms zit het tegen.
Het leven is een reis, een reis langs veel wegen.
Wij reizen samen of alleen,
Wij weten soms niet goed waarheen, maar gaan op hoop van zegen.

1e lezing Johannes 2 : 1 – 11

Zingen: Eeuwige schenk ons uw Geest, breng ons op adem, heel ons bestaan.

Overweging

Taize-lied
Bonum est confidere in Domino
bonum sperare in Domino
Het is goed bij de Heer te schuilen
en op Hem te hopen.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied 791 : 1, 4, 5

Zegen


Collecte-informatie
1e collecte: Klein Heideveld in Heelsum.
Huis Klein Heideveld is vanaf de oorlog altijd gebruikt voor sociaal en diaconaal werk. Sinds 2002 zetten Jaap en Marita van Meerveld deze traditie voort. Zij schrijven: ‘Klein Heideveld is een open en gastvrij huis. Het is ons verlangen om een plek te zijn waar we onszelf openstellen voor de mensen die voor korte of langere tijd bij ons wonen. Hiermee zetten we de rijke traditie van dit prachtige landhuis voort’.
Door o.a. de inloopochtenden, gastenkamers en andere activiteiten geven zij hun droom vorm en waar het kan wordt samen gewerkt met locale stichtingen, welzijnsinstellingen of diaconieën. De diaconie ondersteunt dit initiatief van harte.
Meer weten, bekijk hun website
U kunt uw gift overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Klein Heideveld

2e collecte:Ondersteuning gemeenten – Landelijke collecte
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!
Meer weten, lees de beschrijving.
U kunt uw gift overmaken naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. landelijke collecte.

Beide collectes kunt u ook digitaal overmaken via onze eigene betaalsite

 

 


Alleen online kerkdiensten

Vanwege de huidige corona-maatregelen zullen tot nader order alle kerkdiensten alleen online mee te vieren zijn.

Behalve via Kerktelefoon zijn de kerkdiensten momenteel op twee manieren mee te vieren, zie hieronder de linken voor Kerkomroep en YouTube.
Klik op de button    voor het meevieren via ons eigen YouTubekanaal

Klik op de button  voor het meevieren vanuit de Vredebergkerk.

Klik op de button    voor het meevieren vanuit de Oude Kerk.

 De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de buttons hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

Hier kunnen soms de laatst gehouden preken staan.

escort istanbul escort