Kerkdienst


Liturgie zondagmorgendienst 16 augustus met als voorganger ds. Petra Doorn, ouderling van dienst Joop Kruithof en lector Roelie Bresser.
Muzikale medewerking: Jack Blok (organist) en een zanggroepje (Greet van Roest, Jenneke Vonk, Theo Verheijden en Rien van Ommeren).

Voor de dienst Opwekking 518

Afkondigingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 216 : 1, 2

Onze hulp Drempelgebed

Lied 216 : 3

Gebed

Gesprek met aanwezige kinderen besloten met filmpje : Ik wens jou

1e lezing Mattheus 18 : 21 – 35

Lied 23b : 1, 2

Overdenking

Lied 347 : 1, 2

Inleiding

vragen aan doopouders gevolgd door tekst ouders bedieningen doop

Lied Kinga Ban van film Meer dan een wonder

Doopvragen aan ouders

Zegen

Vraag aan gemeente

Aanbieden doopkaars

Lied 15 : Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uit gaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Afkondiging van overlijden

Lied 139 : 1

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging collecte (zie de informatie aan het einde van deze pagina)

Slotlied Ga maar gerust : 2, 3

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist

Zegen


Collecte – St. Jarige Job
In Nederland wonen ruim 60.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren. St. Jarige Job maakt hieraan een einde en trakteert kinderen van vier tot twaalf jaar uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke dag. Stichting Jarige Job wil er zeker van zijn dat ouders ondersteund worden die dat het meest nodig hebben en heeft daarom gekozen voor samenwerking met de Voedselbank.
Voor meer informatie. bekijk de website van de jarige job

U kunt uw gift ook direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite op de website of overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek- Wolfheze o.v.v. Jarige Job

Luisteren via internet

Klik op de button voor kerkdiensten vanuit de Vredebergkerk
Klik op de button   voor kerkdiensten vanuit de Oude Kerk.
De diensten zijn vier tot zes weken via internet te beluisteren.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie en de video-opname van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

escort istanbul escort