Kerkdienst

Zondagmorgen 26 juni 10.00 uur

Voorganger ds. Barbara Elenbaas; ouderling van dienst: Douwe de Vries; diaconie: Teus van Eck; lector: Thijs Gerlagh; organist: Jack Blok; beamer: Rob van Doorn; camera: Daan Heinen; koster: Jan van Roest.

Welkom – mededelingen – moment van stilte

Intochtslied 280 : 1, 4, 5

Onze hulp Drempelgebed

Lied 119 : 1, 2, 5

Kyriegebed beantwoord met Heer, ontferm U

Glorialied 305 : 1, 3

Gebed bij de opening van het woord

Aandacht v.d.kinderen – kinderlied 783 : 1, 2

1e lezing 1 Koningen 3 : 1 – 12

Psalm 72 : 1, 6

2e lezing Matteüs 13 : 44 – 52

Lied 314 : 1

Overdenking – Meditatief orgelspel

Lied 241 : 1, 2

Collecten – voor meer informatie zie onder aan deze pagina

Gebeden

Slotlied 416

Zegen


Collecten zondag 26 juni 2022

1e collecte: Vluchtelingen – Mensen zonder papieren
Vandaag op wereldvluchtelingendag voor hulp aan mensen zonder papieren. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Klik hier voor meer informatie over dit project.
U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken:
– via de app Appostel
– via onze eigen beveiligde betaalsite
– of naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Ongedocumenteerden

2e collecte: Solidariteitskas
Er zijn kerkelijk gemeentes die het hoofd niet boven water kunnen houden. Zij worden door de landelijke kerk ondersteund vanuit de Solidariteitskas. Alle gemeentes dragen hieraan bij door een hoofdelijke omslag..
U kunt uw gift op verschillende manieren overmaken:
– via de app Appostel
– via onze eigen beveiligde betaalsite
– of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Solidariteitskas


Klik op de button voor het meevieren vanuit de Vredebergkerk.

Klik op de button    voor het meevieren vanuit de Oude Kerk.

De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

 

Twee verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847

Hier kunnen soms de laatst gehouden preken staan.