Kerkdienst


Zondag 25 oktober 2020 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger : ds. D. Steenks, ouderling van dienst Joop Kruithof, diaconie Dick Tulp,
muzikale medewerking: Jack Blok (organist) Corrie v.d. Voet, Ester Buter, Henk Melse en Jaap Bunschoten (zang), lector Ester van Puijenbroek.

Afkondigingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen tijdens het

Intochtslied 33 : 1, 8

Onze hulp – Drempelgebed

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed beantwoord met Heer ontferm U

Glorialied 845 : 1, 2

Gesprek met de kinderen, we zingen lied Dit is de dag, dit is de dag die de …

1e. Lezing 1 Samuel 17 : 31 – 50

Lied 68 : 1, 7

2e lezing Efeziërs 6 : 10 – 17

Lied 339a

Uitleg en verkondiging – meditatief orgelspel

Lied Ik bouw op U
Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk is Uw kracht, gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk is Uw kracht, gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend,
En telkens weer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Collecte – informatie onder aan de pagina

Gebeden

Slotlied 423 – Zegen


Collectes zondag 25 oktober
1e collecte: Stichting Hoeve Klein Mariëndaal is een zorginstelling die beschikt over drie prachtige zorglocaties in de regio Arnhem. Zij bieden dagbesteding en activerend werk aan een diversiteit van deelnemers. Deelnemers kunnen meewerken in de biologische tuinderij, dierverzorging, theeschenkerij en groenonderhoud in de wijk.
Meer weten, bekijk hun website.
U kunt uw gift digitaal overmaken of naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Hoeve Klein Mariëndaal.

2e collecte: Pastoraat verzorgd door predikanten, ouderlingen en wijkmedewerkers. U kunt uw gift digitaal overmaken of naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Pastoraat.

3e collecte: Bloemenfonds
Bloemen kunnen je dag wat opfleuren als je bij voorbeeld ziek bent. En een verjaardag of jubileum wordt extra feestelijk met bloemen. Enkele vrijwilligers zorgen er elke week voor dat er bloemen in de kerk staan. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen weggebracht naar een ziek gemeentelid, ter bemoediging of ter gelegenheid van een huwelijksjubileum.

U kunt uw gift overmaken naar NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Bloemenfonds.
U kunt al uw giften ook direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite

Bijwonen anderhalvemeter-kerkdienst

Aanmelden kan elke week van af maandag tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur voor de eerst volgende dienst.
Opgeven via aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
U ontvangt alleen een terugmelding wanneer er geen plaats meer voor u is.

Luisteren via internet

Klik op de button voor kerkdiensten vanuit de Vredebergkerk
Klik op de button   voor kerkdiensten vanuit de Oude Kerk.
De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie en de video-opname van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

escort istanbul escort