Kerkdienst

Zondag  17 oktober 2021  10.00 uur Vredebergkerk
voorganger  ds. Irene Pluim en organist Jeroen van der Vinne

Welkom – mededelingen – Aansteken van de kaarsen – Stilte

Lied: Looft God, die zegent al wat leeft (LB 273: 1)
Bemoediging en groet

Gebed
Lied: Wat vraagt de Heer nog meer van ons (LB 992: 1.2.3.4)

Moment voor de kinderen
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing
Zacharia 8, 1-8 en 20-23
Lied: Hoor het woord (LB 335)

Overweging
Lied: Als mensen leren geven (uit: liederen ter bemoediging, 70 diaconale liederen,
mel. LB 657)

Als mensen leren geven
en delen met elkaar
Dan vieren wij het leven
en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen
van het beloofde land
dan kan er liefde komen,
gaan mensen hand in hand

Laat onze oren horen,
laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen,
het is er al misschien
Als wij aan vrede werken
met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken
de hele wereld rond

Presentatie ZWO
Collecten

Bericht van overlijden (gedenken)
Lied: Als alles duister is (LB 598)

Gebeden

Slotlied : God, schenk ons de kracht (LB 418: 1.2.3)

Zegen

 


Collecte-informatie 17 oktober 2021

1e collecte: Moldavië
Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië zijn vele volwassenen weggetrokken, op zoek naar werk in het buitenland. Vaak blijven in de dorpen kinderen en ouderen over. Gelukkig zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar onze steun bij nodig voor  training, advies en financiën.
In vijf dorpen in Moldavië traint MCA (Moldovan Christian Aid), de zusterorganisatie van Kerk in Actie, samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Het werkende deel van de bevolking is vaak weg maar ouderen en jongeren reiken elkaar de hand. Dit werkt naar twee kanten; jongeren krijgen taken die hen sterken en de ouderen krijgen de hulp en aandacht die zij nodig hebben. Onze steun hiervoor is hard nodig.
Klik hier voor meer informatie
U kunt uw gift direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite op de website of overmaken naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Moldavië

2e collecte: Bloemenfonds
Bloemen kunnen je dag wat opfleuren als je bij voorbeeld ziek bent. En een verjaardag of jubileum wordt extra feestelijk met bloemen. Enkele vrijwilligers zorgen er elke week voor dat er bloemen in de kerk staan. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen weggebracht naar een ziek gemeentelid, ter bemoediging of ter gelegenheid van een huwelijksjubileum.
U kunt uw gift direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite op de website of overmaken naar: NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Bloemenfonds

Beide collectes kunt u ook overmaken via onze eigen beveiligde betaalsite.


U hoeft zicht niet meer aan te melden om de dienst fysiek mee te maken.
Alle in de kerkzaal beschikbare zitplaatsen mogen worden gebruikt. We nemen wel de basisregels in acht, o.a. gepaste afstand houden.
Een coronapas is niet nodig voor het bezoeken van een kerkdienst. Blijf echter thuis als u gezondheidsklachten heeft die op Corona kunnen wijzen.
Bekijk de geactualiseerde versie van het Protocol bezoeken kerkdiensten.

Behalve via Kerktelefoon zijn de kerkdiensten op twee manieren online mee te vieren.

Klik op de button    voor het meevieren via ons eigen YouTubekanaal

Klik op de button voor het meevieren vanuit de Vredebergkerk.

Klik op de button    voor het meevieren vanuit de Oude Kerk.

De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

 

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de buttons hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

Hier kunnen soms de laatst gehouden preken staan.