Kerkdienst

Zondag 25 juli 2021 10.00 uur Vredebergkerk – Thema: Uitvliegen!
Voorganger : ds. Irene Pluim,  Niek Wilmink (ouderling van dienst), Jack Blok (organist), diaconie (Henk Romein)

Welkom – Aansteken van de kaarsen door Ymke en Simon

Openingslied filmpje : Welkom in Gods huis (Schrijvers voor gerechtigheid)

Bemoediging en groet

Opstap – Stellingen

Gebed

Lied 891 Heer ik kom tot u

1e lezing Genesis 8 : 1 – 12
Muzikaal intermezzo

Overweging
Filmpje Happy

Afkondiging van overlijden – lied

Actualiteit – gebed

Lied The Script ‘Open Arms’ filmpje

Collecte (zie informatie onder aan de pagina)

Slotlied 821 Dat de weg naar je toekomt

Zegen

 

Collecte-informatie 25 juli 2021

1e collecte: Kerken in Cuba
De ZWO collectes voor dit kwartaal zullen gericht zijn op steun voor de kerk in Cuba.
Na lange tijd van onderdrukking van de kerk in Cuba zijn er nu nieuwe kansen. Het Christelijk Centrum voor Bezinning en Diaconaat is de zusterorganisatie van Kerk in Actie daar. Het helpt kerken, predikanten en vrijwilligers een nieuw begin te maken. Het spectrum van hun activiteiten is zeer breed. Het sluit ondersteuning aan de ouderen, de jeugd, gehandicapten alsmede Bijbelse toerusting
Klik hier voor meer informatie
U kunt uw gift direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite op de website of overmaken naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO – Cuba

2e collecte: Onderhoud gebouwen
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het beheer en onderhoud van onze kerkgebouwen en pastorieën.
U kunt uw gift overmaken naar: NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. onderhoud gebouwen

Beide collectes kunt u ook overmaken via onze eigen beveiligde betaalsite.


60 bezoekers bij de kerkdiensten

Vanwege de huidige corona-maatregelen kunnen 60 mensen zich aanmelden voor de kerkdienst in de Vredebergkerk.
Klik hier voor de wijze van aanmelden

Behalve via Kerktelefoon zijn de kerkdiensten op twee manieren online mee te vieren.

Klik op de button    voor het meevieren via ons eigen YouTubekanaal

Klik op de button voor het meevieren vanuit de Vredebergkerk.

Klik op de button    voor het meevieren vanuit de Oude Kerk.

De beelduitzendingen staan één week online, de luisteruitzending wat langer.
Tip: Wanneer Kerkomroep voor uw iPad, iPhone of Android toestellen niet goed werkt, er is een gratis Kerkomroep-app te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Liturgie

Kijk hierboven voor de liturgie van de  laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

 

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de buttons hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

Hier kunnen soms de laatst gehouden preken staan.