Kerkdienst thuis

Zondag 17 november 2019 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger ds. Petra Doorn en organist dhr. J. v.d. Vinne.

Afkondigingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen tijdens het

Intochtslied 513 : 1, 2, 3

Onze hulp Drempelgebed

Lied 513 : 4

Gebed om ontferming beantwoord met zingen Lied 681

Glorialied 675 : 1, 2

Inleiding

Gebed bij de opening van Het Woord

Gesprek met de kinderen besloten met Lied 935 : 1, 2, 3

1e lezing Exodus 3 : 1 – 6 Lied 324 : 1, 2, 3

Vervolg lezing Exodus 3 : 7 – 15 Lied 18 : 9, 8

Overdenking Meditatief orgelspel

Lied 801 : 1, 2, 3

Collecte met beelden en geluid “over de muur”
Voor de collectedoelen, zie info na de liturgie.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied 19 uit Diakonale bundel

Geef ons dat wij durven leven
dat er toekomst kan bestaan
dat wij dromen verder geven,
dat er wegen open gaan
dwars door grenzen en patronen
boven feiten en verstand
boven al het doodgewone
uit naar een nieuw toekomstland.

Niet met macht en stalen vuisten,
niet met rijkdom, brute kracht,
niet met pracht en holle luister
wordt een volk tot heil gebracht.
Wie de mens wil laten leven
zonder angst en zonder pijn,
zal zijn macht en pracht opgeven
en zal een der hunnen zijn.

Zegen

NB. Collecten
Wilt u geld geven voor onderstaande collecte doelen, dan kunt u dat overmaken naar de diaconie van onze gemeente met vermelding van de collecte.
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

1e collecte: Hulpdienst voor elkaar. Meer weten, lees en bekijk hun website.
2e collecte: Pastorale werk in de wijken (secties).
3e collecte: Kinderhospice in Barneveld. Meer weten, lees en bekijk hun website.

 

Via deze button    zijn de kerkdiensten live op internet en daarna nog vier tot zes weken te beluisteren.

Liturgie

De liturgieën van de kerkdiensten worden enkele dagen vooraf gaande aan de desbetreffende dienst, op internet gezet, kijk hierboven bij Informatie laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

escort istanbul escort