Kerkdienst thuis

Voorganger :  ds. O. van der Veen en organist H. de Vries

Afkondigingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen tijdens het

Intochtslied 221 : 1, 2

Onze hulp Drempelgebed

Lied 8 : 1, 2, 3

Kyriëgebed beantwoord met Lied 256

Glorialied 150a : 3 en 4

Gebed bij de opening van Het Woord

Kinderlied  Dit is de dag

Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Gesprek met de kinderen

1e lezing  Rechters 7 : 13 – 22a

Lied  1001 : 1, 3

2e lezing Openbaring 3 : 7 – 8a

Lied  923 : 2, 3

Overdenking            Meditatief orgelspel

Lied  685 : 1 t/m 4

Collecte  (informatie over collectedoelen zie onderaan deze pagina)

(Lied  bij overlijden)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied  423       Zegen

Collecte-informatie
U kunt uw gaven overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze met vewrmelding van de desbetreffende collecte(n) en de datum.

Collectedoelen zondag 19 januari 2020
1e collecte: Klein Heideveld.
Jaap en Marita van Meerveld schrijven:‘Klein Heideveld is een open en gastvrij huis. Het is ons verlangen om een plek te zijn waar we onszelf openstellen voor de mensen die voor korte of langere tijd bij ons wonen. Hiermee zetten we de rijke traditie van dit prachtige landhuis voort’.
2e collecte: Sirkelslag
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.
3e collecte: Werelddiaconaat: Vakopleiding voor jongeren in Guatemale. Meer weten, lees de projectinformatie

Luisteren via internet

Klik op de button voor kerkdiensten vanuit de Vredebergkerk
Klik op de button   voor kerkdiensten vanuit de Oude Kerk.
De diensten zijn vier tot zes weken via internet te beluisteren.

Liturgie

De liturgieën van de kerkdiensten worden enkele dagen vooraf gaande aan de desbetreffende dienst, op internet gezet, kijk hierboven bij Informatie laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

escort istanbul escort