Kerkdienst thuis

Zondag 13 oktober 2019 10.00 uur Vredebergkerk
Muzikale dienst bij de viering van het 50 jarig jubileum van Henk Gerritsen als organist,

Voorgangers: Petra Doorn en Oebele van der Veen
Ouderling: Rika Gerritsen – Lector: Joop Bal – Organist/pianist: Henk Gerritsen
Projectkoor o.l.v. Danny Nooteboom – Solozang: Dagmar Bijl – Gedicht: Mariska Gerritsen

Openingslied: 150: 1 en 2

Bemoediging en groet

Lied op de drempel: 25b

Kyriëgebed  en Glorialied: Prijs de Heer mijn ziel 

Gebed om aanwezigheid van de heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied Kinderliedbundel pag. 33

Efeziërs 5:18-20

Lied: 657: 1, 2 en 4

Lucas 2: 41-52

Lied: 84: 1, 2, 4 en 6

Gedicht

Orgelspel

Meditatie

Lied: Hallelujah van Leonard Cohen door Dagmar en Henk

Now, I’ve heard there was a secret chord,
that David played, and it pleased the Lord.
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth,
the minor fall, the major lift;
the baffled king composing Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Your faith was strong but you needed proof.
You saw her bathing on the roof;
her beauty and the moonlight overthrew you.
She tied you to a kitchen chair,
she broke your throne and she cut your hair,
and from your lips she drew the Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

You say I took the name in vain.
I don’t even know the name.
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in every word.
It doesn’t matter which you heard,
the holy or the broken Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

I did my best, it wasn’t much.
I couldn’t feel, so I tried to touch.
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you.
And even though it all went wrong
I’ll stand before the Lord of Song
with nothing on my tongue but Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

Gedicht door Mariska

Lied: 1014 Geef vrede door

Een muzikaal cadeau

Collecte: zie informatie hieronder

Gebeden

Lied: Onze Vader verborgen

Mededelingen

Slotlied: 425

Zegen

 

NB. Collecten
Wilt u geld geven voor onderstaande collecte doelen, dan kunt u dat overmaken naar de diaconie van onze gemeente met vermelding van de collecte.
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

1e collecte: Voor kansarme jongeren in Colombia. Meer weten, lees de verhalen.
2e collecte: Solidariteitskas: voor ondersteuning armlastige gemeenten
3e collecte: muzikale ondersteuning van de erediensten.

Via deze button    zijn de kerkdiensten live op internet en daarna nog vier tot zes weken te beluisteren.

Liturgie

De liturgieën van de kerkdiensten worden enkele dagen vooraf gaande aan de desbetreffende dienst, op internet gezet, kijk hierboven bij Informatie laatste of eerstkomende kerkdienst.
De liturgieën kunnen ook voorafgaande aan een kerkdienst worden gemaild. Degenen die geen mail hebben maar toch graag voorafgaand aan de kerkdienst een liturgie willen ontvangen, krijgen de liturgie persoonlijk thuis bezorgd.

Drie verschillende mogelijkheden om thuis de kerkdienst mee te maken

  • Internet
    Zie de button hierboven
  • Kerkwebradio
    Via een inbelmodem via de telefoonlijn of de computer
  • CD-recorder
    Van de kerkdiensten in de Vredebergkerk worden CD’s gemaakt die bij u thuis gebracht kunnen worden.

Wilt u meer weten over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Giel Kollaard, 026 3337847 of Frans van Roest, 026 3336974

escort istanbul escort