Dopen, trouwen en rouwen

De kerk op belangrijke kruispunten van het leven

Op belangrijke kruispunten in het leven heeft de kerk rituelen die dat moment vormgeven. We denken als eerste aan dopen, trouwen en begraven.

Dopen

Dopen is geloven dat God een mensenleven draagt niet alleen als het opbloeit, maar ook bij verdriet en in gevaar. Dopen gebeurt met water. Water is nodig om te groeien, maar teveel water kan levensbedreigend zijn.      

De christelijke doop is een teken dat mensen bij God horen. Het is een teken van een nieuw begin. Wie gedoopt is, hoort van nu af bij al die mensen die samen de kerk vormen.

Trouwen en begraven

Trouwen en begraven gebeurt in onze gemeente meestal op een doordeweekse dag. Het is geen sacrament en in gesprek met betrokkenen wordt ingevuld hoe dit ritueel vorm kan krijgen.

Voor doop, huwelijk en of begrafenisdienst in de kerk kunt u contact opnemen met uw bezoekmedewerker, ouderling, wijkpredikant of met het kerkelijk bureau. In gesprek met een van onze predikanten wordt besproken, wat de mogelijkheden zijn.

Contactmogelijkheden Kerkelijk Bureau