Andere vieringen / Diensten in instellingen e.d.

Als Protestantse Gemeente zijn we betrokken bij onderstaande vieringen, die in oecumenisch verband worden georganiseerd.

Opstandingskerk, Pro Persona te Wolfheze         
Elke zondagmorgen om 10.30 uur

Sonnenberg, Sonnenberglaan 4 te Oosterbeek
Elke eerste donderdag van de maand om 18.30 uur

Bernulphuskerk, Utrechtseweg te Oosterbeek
Elke woensdag om 19.00 uur Taizé gebedsviering (Raad van Kerken)

Gemeenschappelijke diensten
Op verschillende momenten in het jaar zijn er gezamenlijke diensten  met andere kerken in oecumenisch verband. Zoals Thomasviering, Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, Vredesweek, Airbornezondag, Oudejaarsavond e.d.

Cantatediensten
De Protestantse Gemeente organiseert één of twee keer per jaar een cantatedienst waar het Projectkoor Oosterbeek aan meewerkt.