Andere vieringen / Diensten in instellingen e.d.

Als Protestantse Gemeente zijn we betrokken bij onderstaande vieringen, die in oecumenisch verband worden georganiseerd.

Opstandingskerk, Pro Persona te Wolfheze         
Elke zondagmorgen om 10.30 uur.

Sonnenberg, Sonnenberglaan 4 te Oosterbeek
Elke eerste donderdag van de maand om 18.30 uur.

Oecumenisch avondgebed
Elke woensdag om 19.00 uur een oecumenisch avondgebed dat sterk geïnspireerd is door Taizé.
Plaats Bernulphuskerk, Utrechtseweg te Oosterbeek. (Raad van Kerken)

Coventry-gebed
Het Coventry-gebed om vrede en verzoening is elke vrijdag van 12.00 tot 12.20, in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek. Info: 06-19518500 (Raad van Kerken)

Gemeenschappelijke diensten
Op verschillende momenten in het jaar zijn er gezamenlijke diensten  met andere kerken in oecumenisch verband. Zoals de Volkskerstzang, Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, Vredesweek, Airbornezondag, Oudejaarsavond e.d.

Cantatediensten
De Protestantse Gemeente organiseert één of twee keer per jaar een cantatedienst waar het Projectkoor Oosterbeek aan meewerkt.