Zondagmorgen 16 april is er een gemeentegesprek na de morgendienst in de Vredebergkerk.
Ruim honderd gemeenteleden zijn aanwezig en het is mooi om te zien hoe de aanwezigen betrokken zijn bij de vragen waar we als gemeente samen antwoorden op willen zoeken. En zo samen kerk zijn.

Pieter Stolwijk, voorzitter van de Kerkenraad, opent het gesprek door aan te geven dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te blijven.
Hans van de Ros, a.i. voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, geeft informatie over de ontwikkelingen m.b.t. energieverbruik van de verschillende gebouwen. Er zijn intussen cijfers beschikbaar over de kosten van activiteiten in de verschillende gebouwen. En ook wat het b.v. betekent wanneer het buiten 3 of 6 graden is. En natuurlijk komt hier ook de vraag aan de orde of er in de toekomst weer ruimte is voor verhuur aan derden.
Hans vertelt dat de gesprekken over de bebouwing van het perceel kosterswoning langzaam vorderen. De ontwikkelingen gaan niet snel maar er wordt voortgang geboekt.
Andere vragen die aan de orde komen gaan o.a. over attenties vanuit pastoraat en de keuze van te zingen liederen in de kerkdienst. Deze laatste vraag zal besproken worden op de gemeentevergadering van 16 mei a.s. die als thema heeft “Veelkleurig vieren”.

Tenslotte noemt Pieter nog de vacatures die er zijn, in het bijzonder bij het College van Kerkrentmeesters.
Meer weten over vacatures, klik dan hier voor het overzicht.

Wilt u meer weten over bovenstaande neem dan contact op met de scriba Jenneke Bal. Klik hier voor de contactgegevens.