Groepspastoraat

Vanwege de corona-crisis zijn tot nader orde de meeste activiteiten afgelast.

Hieronder vind u een overzicht van alle activiteiten die in groepsverband plaatsvinden.

Het Inloophuis of Kerkcafé is een plaats van ontmoeting en heeft de bedoeling onze kerk een open huis te laten zijn voor de samenleving.

Elke donderdagmorgen staan in de Vredebergkerk van 10.00 – 12.00 uur de deuren open voor een kopje koffie of een praatje.
Iedereen is van harte welkom.

Contactpersoon:
Riet Gerritsen-de Graaff, 026 3333820 of 06 3387732
Greet Meijer, 026 4451910

Vanwege het coronavirus is niet duidelijk wanneer deze activiteit weer gestart kan worden.

In Wolfheze wordt elke 4e woensdag van de maand een koffie/theemiddag gehouden.

Iedereen is welkom in de recreatiezaal van het Schild; aanvang 14.30 uur.

Contactpersoon: Gerie Vonk, 026 3890316

Vanwege het coronavirus is niet duidelijk wanneer deze activiteit weer gestart kan worden.

Tweemaal per jaar wordt in de Vredebergkerk van 10.00 – 12.00 uur een koffieochtend gehouden voor alle gemeenteleden.
Deze worden aangekondigd via het kerkblad en/of de zondagsbrief.

Contactpersoon: Tineke de Rijk

Jaarlijks wordt er door de secties in de Vredebergkerk een bijeenkomst georganiseerd, waarbij in de meeste gevallen een maaltijd wordt gebruikt.

Verder worden er meerdere malen per jaar ‘open maaltijden’ georganiseerd. Deze worden aangekondigd via het kerkblad en/of de zondagsbrief.

Contactpersoon: Tineke de Rijk

Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar.
We kennen in onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

Kijk op de pagina bezinning voor een overzicht van deze kringen.
Bij de kringen staat een contactpersoon waar u terecht kunt voor meer informatie.

Veel geplande data zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd.

Groothuisbezoek, een gesprek in kleine kring, bij mensen thuis in groepen van zo’n 8 tot 12 personen.

De predikanten schrijven “Het is een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen, om geloof met elkaar te delen en om ons te bezinnen op een onderwerp.
Dit jaar is het thema: Ga met God. We zullen daarover een aantal teksten lezen en onszelf de vraag stellen wat we daarvan ervaren in ons leven. Wij hopen dat jong en oud mee zullen doen met deze gesprekken, omdat dit echt een kans is om het gesprek tussen de generaties te voeren”.
Lees de bijlage met een toelichting op het thema.

In maart werd op verschillende tijdstippen en adressen zo’n ontmoeting georganiseerd, zowel ’s morgens, in de middag als in de avond.

Hebt u interesse voor een volgende keer of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Rika Gerritsen, 026 3333872

Voorlichting over omgaan met blinden

Enkele keren per jaar worden toerustingsavonden georganiseerd in de Vredebergkerk. Deze worden bekend gemaakt via het kerkblad, de zondagsbrief en de website.

Inmiddels vond er een bijeenkomst plaats met als thema “conflicthantering”; tevens is er een avond georganiseerd door de werkgroep “Oog voor elkaar” van de Open Oecumenische Gemeenschap binnen de Oogvereniging.