Groepspastoraat

Vanwege de corona-crisis zijn tot nader orde de meeste activiteiten afgelast.

Hieronder vind u een overzicht van alle activiteiten die in groepsverband plaatsvinden.

Het Inloophuis of Kerkcafé is een plaats van ontmoeting en heeft de bedoeling onze kerk een open huis te laten zijn voor de samenleving.

Elke donderdagmorgen staan in de Vredebergkerk van 10.00 – 12.00 uur de deuren open voor een kopje koffie of een praatje.
Iedereen is van harte welkom.

Contactpersoon:
Riet Gerritsen-de Graaff, 026 3333820 of 06 3387732
Greet Meijer, 026 4451910

Samen eten blijkt een mooie manier te zijn om mensen te ontmoeten.
Op verschillende manieren wordt daar nu al vorm aan gegeven. Maar dit zal de komende tijd zeker vaker gebeuren.

Maaltijd in de Vredebergkerk
Op onregelmatige tijden worden er in de Vredebergkerk bijeenkomsten georganiseerd, waarbij in de meeste gevallen een maaltijd wordt gebruikt.
Voor meer informatie neemt contact op met het pastoraat.
Contactpersoon: Tineke de Rijk

Kerklunch voor senioren
Maandelijkse is er een kerklunch die de “”klassieke” contactmiddagen heeft vervangen. Wilt u hierover meer weten, bekijk hun webpagina.

Eetkringen
Op verschillende plekken in de gemeente wordt er samen gegeten.

Henk Romein schreef een korte tekst over de eetkring waar hij aan deelneemt.
De maaltijd is een plek van ontmoeting. Gezellig samenzijn met familie, vrienden of kennissen; vaak ontstaat de groep vanzelf. Dat geldt echter niet altijd en niet voor iedereen. Veel maaltijden worden in eenzaamheid genuttigd. Vanuit deze gedachte ontstond het initiatief om met enige regelmaat een maaltijd in huiselijke setting te organiseren, en daarbij mensen uit te nodigen die gewoonlijk alleen zijn. Doordat de groep een tamelijk vaste samenstelling heeft leren we elkaar kennen en ontstaat een ongedwongen sfeer. Er is onderling zoveel vertrouwen dat wezenlijke onderwerpen besproken kunnen worden als we dat willen. De maaltijd wordt begonnen met gebed of een lied en er is een moment van bezinning.
Het is een goed concept; omdat we afwisselend bij één van de deelnemers thuis eten is het maximum aantal deelnemers beperkt, bij ons tot zeven. Wij kunnen dus niet uitbreiden, maar het zou mooi zijn als er meer van deze groepen ontstaan, en misschien gebeurt dat ook al.

Wilt u meer weten over deze eetkring, neem dan contact op met Henk Romein. Klik hier voor zijn contactgegevens.

Paasontbijt in de Vredebergkerk

Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar.
We kennen in onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

Kijk op de pagina bezinning voor een overzicht van deze kringen.
Bij de kringen staat een contactpersoon waar u terecht kunt voor meer informatie.

Huiskamergesprekken voor corona

Groothuisbezoek, een gesprek in kleine kring, bij mensen thuis in groepen van zo’n 8 tot 12 personen.

De predikanten schreven “Het is een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen, om geloof met elkaar te delen en om ons te bezinnen op een onderwerp.
In 2020 was het thema: Ga met God. De organisatie hoopte dat jong en oud mee gingen doen met deze gesprekken, omdat dit echt een kans is om het gesprek tussen de generaties te voeren”.
Lees de bijlage met een toelichting op het thema.

Hebt u interesse voor een volgende keer of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Rika Gerritsen, 026 3333872

Voorlichting over omgaan met blinden

Enkele keren per jaar worden toerustingsavonden georganiseerd in de Vredebergkerk. Deze worden bekend gemaakt via het kerkblad, de zondagsbrief en de website.

Inmiddels vond er een bijeenkomst plaats met als thema “conflicthantering”; tevens is er een avond georganiseerd door de werkgroep “Oog voor elkaar” van de Open Oecumenische Gemeenschap binnen de Oogvereniging.