Groepspastoraat

Hieronder vind u een overzicht van alle activiteiten die in groepsverband plaatsvinden.

Het Inloophuis of Kerkcafé is een plaats van ontmoeting en heeft de bedoeling onze kerk een open huis te laten zijn voor de samenleving.

Elke donderdagmorgen staan in de Vredebergkerk van 10.00 – 12.00 uur de deuren open voor een kopje koffie of een praatje.
Iedereen is van harte welkom.

Contactpersoon: Riet Gerritsen-de Graaff, 026 3333820 of 06 3387732

In Wolfheze wordt elke 4e woensdag van de maand een koffieochtend gehouden.

Iedereen is welkom in de recreatiezaal van het Schild; aanvang 10.00 uur.

Contactpersoon: Gerie Vonk, 026 3890316

Tweemaal per jaar wordt in de Vredebergkerk van 10.00 – 12.00 uur een koffieochtend gehouden voor alle gemeenteleden.
Deze worden aangekondigd via het kerkblad en/of de zondagsbrief.

Contactpersoon: Tineke de Rijk

Jaarlijks wordt er door de secties in de Vredebergkerk een bijeenkomst georganiseerd, waarbij in de meeste gevallen een maaltijd wordt gebruikt.

Verder worden er meerdere malen per jaar `open maaltijden` georganiseerd. Deze worden aangekondigd via het kerkblad en/of de zondagsbrief.

Contactpersoon: Tineke de Rijk

Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar.
We kennen in onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

Kijk op de pagina bezinning voor een overzicht van deze kringen.
Bij de kringen staat een contactpersoon waar u terecht kunt voor meer informatie.

Jaarlijks wordt in een aantal wijken een groothuisbezoek gehouden.

Er is dan een gemeenschappelijk thema dat in kleine groepjes in huiskamers wordt besproken. Het thema en de locatie waar deze bijeenkomsten plaats vinden worden in het kerkblad en op de website bekend gemaakt.

Contactpersoon: Tineke de Rijk

Voorlichting over omgaan met blinden

Enkele keren per jaar worden toerustingsavonden georganiseerd in de Vredebergkerk. Deze worden bekend gemaakt via het kerkblad, de zondagsbrief en de website.

Inmiddels vond er een bijeenkomst plaats met als thema “conflicthantering”; tevens is er een avond georganiseerd door de werkgroep “Oog voor elkaar” van de Open Oecumenische Gemeenschap binnen de Oogvereniging.

escort istanbul escort