Activiteiten voor senioren

Contactmiddagen

Contactmiddag seniorenGreet Roest schrijft eind augustus 2020:
Na uitgebreid overleg heeft de voorbereidingscommissie voorzichtige plannen gemaakt voor de periode na de zomer. De opzet voor de gezellige middagen voor senioren wordt anders. We nodigen u uit vanaf 15.00 uur en ontvangen u in de kerkzaal. We zitten dan, zoals in de kerkdiensten, op anderhalvemeter afstand van elkaar. Dus niet aan tafels, zoals voorheen. Wel brengen we u een kopje koffie met wat lekkers. Govert de Kleer zorgt voor achtergrondmuziek, samen met Jenneke Vonk. Om 15.15 uur is er dan, zoals gebruikelijk, een gast, die een presentatie verzorgt.

Helaas kunnen we u niet spontaan welkom heten, maar moet u zich van tevoren aanmelden. Bij minimaal tien aanmeldingen gaat de middag door.
U ziet: er is minder ontmoeting, maar het virus noodzaakt ons daartoe.

Heeft u zin om te komen, neem contact op met Greet van Roest, zie contactgegevens onder aan deze pagina.

Twee geplande activiteiten
29 september 15.00 uur Joop Bal met zijn film uit 1996: “50 jaar airborne-wandeltochten, een hele afstand”.
20 oktober 15.00 uur Marion Gerritsen met een fotopresentatie van haar reis naar Portugal.

 

Wat zijn de contactmiddagen voor senioren

Vanaf september tot juni organiseert een werkgroep eens per maand een ontmoetingsmiddag voor senioren.
Vanaf 14.30 uur bent u welkom voor koffie en thee, waarna er een korte meditatie is. Daarna volgt er pauze, want ontmoeting is een belangrijk onderdeel van deze middag.
Het tweede deel van de middag heten we een gast welkom voor een presentatie, vaak een lezing met beeld en/of geluid.

Kerst en Pasen

Rond Kerst en Pasen bent u welkom voor een maaltijd met daarbij een viering. Meestal is er een gast, die zorgt voor extra muzikale omlijsting.

Dagtocht

In mei organiseert de werkgroep, als afsluiting van het seizoen, een dagtocht met een bus van Betuwe Express. ’s Morgens vertrekken we bijtijds vanaf de Vredebergkerk om vervolgens een gezellige en mooie dag met elkaar te beleven.
Al verschillende jaren is deze dagtocht een groot succes.

Programma?

Voor alle bijeenkomsten kan vervoer geregeld worden.
Aankondigingen van de activiteiten gebeurt in het kerkblad, de zondagsbrief en op de website.

Bovenstaande wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit: Rike v.d. Berg, Adrie v.d. Klis, Greet van Roest, Oebele v.d. Veen en Mien v.d. Weerd.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Greet van Roest, 026 3336974.

escort istanbul escort