Activiteiten voor senioren

Van Contactmiddag naar Kerklunch.

De contactmiddagen voor senioren ontstonden zo’n 40 jaar geleden in de hervormde gemeente hier in Oosterbeek. Na al die jaren en een gedwongen stop tijdens de corona-periode, is het tijd voor wat verandering. Wat blijft is de 3e dinsdag van elke maand. Wat verandert is het tijdstip en de invulling. I.p.v. koffie en thee in de middag verplaatsen we het tijdstip naar lunchtijd.
De naam Contactmiddagen verdwijnt en gaat voortaan Kerklunch heten.

Vanaf 11.45 uur openen we de deuren van de Vredebergkerk en heten we iedereen, ongeacht uw leeftijd, van harte welkom voor ontmoeting en een maaltijd.
Een enkele keer heten we een gast welkom, die een korte presentatie verzorgt.
Om 13.00 uur sluiten we de maaltijd af.

Het is belangrijk dat u zich van te voren opgeeft zodat we weten voor hoeveel mensen we de tafel moeten dekken.
Opgeven kan bij Rike van den Berg, 026 3341387 of vandenberghl@tele2.nl
Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Data
Aankondigingen van data en andere activiteiten gebeurt in het kerkblad, de zondagsbrief en op deze website.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Greet van Roest-Bal,  greet.vanroestbal@planet.nl of  026 3336974.

 

Klik hier voor de beelduitzending “Ik ben er voor jou”.