Activiteiten voor senioren

Contactmiddagen

Contactmiddag seniorenVanaf september tot juni organiseert een werkgroep eens per maand een ontmoetingsmiddag voor senioren.
Vanaf 14.30 uur bent u welkom voor koffie en thee, waarna er een korte meditatie is. Daarna volgt er pauze, want ontmoeting is een belangrijk onderdeel van deze middag.
Het tweede deel van de middag heten we een gast welkom voor een presentatie, vaak een lezing met beeld en/of geluid.

Kerst en Pasen

Rond Kerst en Pasen bent u welkom voor een maaltijd met daarbij een viering. Meestal is er een gast, die zorgt voor extra muzikale omlijsting.

Dagtocht

In mei organiseert de werkgroep, als afsluiting van het seizoen, een dagtocht met een bus van Betuwe Express. ’s Morgens vertrekken we bijtijds vanaf de Vredebergkerk om vervolgens een gezellige en mooie dag met elkaar te beleven.
Al verschillende jaren is deze dagtocht een groot succes.

 

Programma  2e helft 2019
24 september Lezing met beelden door dhr. Robert Voskuil “Opbouw en nieuw leven na de oorlog in Oosterbeek”.
22 oktober Lezing met beelden door dhr. Jansen van Elburg “Het nut van de honingbij”
19 november Dhr. Joop Bal vertoont de door hem gemaakte film over het prachtige Amazone gebied.
17 december: kerstviering met maaltijd (aanvang 15.30 uur).

Voor alle bijeenkomsten kan vervoer geregeld worden.
Aankondigingen van de activiteiten gebeurt in het kerkblad, de zondagsbrief en op de website.

Bovenstaande wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit: Rike v.d. Berg, Adrie v.d. Klis, Greet van Roest, Oebele v.d. Veen en Mien v.d. Weerd.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Greet van Roest, 026 3336974.

escort istanbul escort