Vacatures

Zin om actief mee te doen?

Wij zijn als kerk een vrijwilligersorganisatie. Behalve de predikanten, de medewerkers op het kerkelijk bureau en een deel van de kosterswerkzaamheden, worden alle activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers.

Iedereen heeft bepaalde talenten en we nodigen u/jou uit om te kijken op welke wijze uw/jouw talenten ingezet kunnen worden in onze gemeente.
Iets doen wat je goed kunt of waar je plezier aan beleeft, dat kan ook heel verrijkend zijn voor jezelf. Betrokkenheid bij de kerk, gebeurt vooral door je samen in te zetten voor wat er in en vanuit de gemeente gebeurt.

Op projectbasis wat doen, een éénmalige of kortlopende activiteit, laat het ons weten.

Meer weten over de verschillende mogelijkheden, neem dan contact op met Hannie Luiten

Pastorale talenten gezocht – bezoekmedewerkers

Pastoraat is omzien naar elkaar.
individueel pastoraatWij zijn op zoek naar mensen, jong of oud, man of vrouw die mee willen werken om het pastoraat in onze gemeente vorm te geven. Wij denken aan mensen die willen omzien naar bijvoorbeeld vijf adressen of anders gezegd vijf pastorale eenheden.
Een kleine overzichtelijke taak die je voor een belangrijk deel op eigen tijdstip kunt invullen.

Wat heb je nodig? Belangstelling voor mensen, goed kunnen luisteren en betrokkenheid bij kerk en geloven.
Wat bieden wij? Een goede begeleiding.

Vanwege alle beperkende maatregelen in verband met corona, zal de precieze invulling van de taak van deze bezoekmedewerkers na corona, hopelijk komende zomer, verder ingevuld worden.

Hebt u/jij belangstelling, neem dan contact op met de pastorale ouderlingen Tineke de Rijk of Rika Gerritsen of met ds. Irene Pluim

Diaconale talenten gezocht

De Kerkgroep Diaconaat is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor het diaconale werk in en vanuit onze gemeente.
Naast (diaconale) medewerkers voor kleine afgebakende taken of doe-dingen worden er twee nieuwe diakenen gezocht.


Twee of drie diaconale medewerkers

Wij zoeken:

“Werkgroep” Maaltijd van de Heer
We zoeken iemand die mee wil doen met de voorbereiding en uitvoering van deze vieringen. Concreet gaat het om het dekken van de tafel, zorgen voor brood en wijn/druivensap en nadien alles weer opruimen.
Ook denken we aan het mee organiseren en uitvoeren van de viering van de Maaltijd van de Heer in de verschillende verzorgings- en verpleeghuizen.

Lid Kerkgroep Diaconaat
Meewerken en – denken in de Kerkgroep Diaconaat en daar bepaalde taken uitvoeren. Afhankelijk van interesse en ervaringen kunnen keuzes gemaakt worden:
– Meedenken over publiciteit van het diaconale werk
– Samenstellen van het collecterooster
– Meewerken in het Interkerkelijk Diaconaal Platform
– Lid zijn van de Kerkgroep Diensten en Vieringen
– In de gewone kerkdiensten als diaconaal medewerker de diaconale werkzaamheden uitvoeren zoals klaarzetten van de liturgische tafel, collecten coördineren, afkondigen van de collectes, voorbedenboek klaar leggen enz.
– Aandacht vragen voor Oikocredit
– Financiële activiteiten.


Twee diakenen

Diaken – Secretaris
De secretaris van de diaconie wil eind 2021 de taken overdragen aan een opvolger. Als diaken ben je lid van de kerkenraad en zit je in de Kerkgroep Diaconaat.
Het gaat om iemand met een diaconaal hart, die goed met mensen kan omgaan en die het een uitdaging vindt om diaconaal beleid voor onze gemeente te ontwikkelen.
Je behandelt de in- en uitgekomen post, je draagt zorg voor goede communicatie met de werkgroepen e.a.  en je bent net als de voorzitter aanspreekpunt voor vragen over diaconaat, zowel voor vragen vanuit de eigen gemeente als van buiten.
Je bent een spin in het web waar veel lijntjes samenkomen.
Het voorstel is dat iemand eerst mee gaat lopen in de Kerkgroep Diaconaat.

Diaken – voorzitter
De voorzitter van de diaconie is iemand die de coördinatie van de Kerkgroep Diaconaat met de vijf verschillende aandachtsvelden onder zijn/haar hoede heeft. Als voorzitter ben je één van de drie diakenen in de kerkenraad.
Het gaat om iemand met een diaconaal hart, die goed met mensen kan omgaan en die het een uitdaging vindt om diaconaal beleid voor onze gemeente te ontwikkelen.
De voorzitter onderhoudt ook de contacten met het sociale werk van de burgerlijke gemeente.
Het is een pre als de voorzitter ook op financieel gebied kundig is. Hij/zij is aanspreekpunt voor de financiële administrateur. De jaarrekening opmaken wordt uitbesteed aan een extern bureau.
Het voorstel is dat iemand eerst mee gaat lopen in de Kerkgroep Diaconaat en midden 2022 de rol van de huidige voorzitter overneemt.

Lees de taakomschrijving van de Kerkgroep Diaconaat.
Lees het profiel van de diaken.

De Kerkgroep Diaconaat heeft vijf aandachtsvelden: Kerk en Samenleving, Eredienst, Kerk en Wereld (ZWO, Oikocredit, Roemeniëwerkgroep, Amnesty), Groene Kerk en Financiën.
In de vijf aandachtsvelden worden allerlei activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
Lees en bekijk de webpagina’s van de Kerkgroep Diaconaat.

Hebt u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op met de secretaris Jannie van Doorn.

startzondag 2019Een enthousiaste groep van vrijwilligers maakt het mogelijk dat we als gemeente zoveel jeugdactiviteiten met energie kunnen aanbieden. Om de krachten te blijven verdelen, zijn er enkele vacatures.
Uit ervaring kan ik zeggen, niet alleen waardevol voor de kinderen en de toekomst van de kerk, maar ook inspirerend en gewoon leuk om met elkaar te doen.
Hanneke Drewes – jeugdouderling

Vacature leiding kindernevendienst
Vind jij/ u het leuk om rondom een Bijbelverhaal met de kinderen in gesprek te gaan en de inhoud/ boodschap te concretiseren of te verdiepen? Speciaal materiaal, bijvoorbeeld Kind op Zondag, geeft suggesties. Uiteraard kan je zelf je eigen vorm/ voorkeur kiezen.
Tijdsinvestering: eens in de 6 tot 8 weken tijdens de KND van de kerkdienst
Meer weten over de kindernevendienst en de contactpersoon, bekijk hun pagina.

Vacature Tienergespreksgroep
Vind jij/ u het leuk om met tieners tijdens de kerkdienst op zondagmorgen in gesprek te gaan? Het doel is dat ze op eigen wijze in een goede sfeer met elkaar praten over het geloof en de dingen die hen bezig houden.
Tijdsinvestering: twee uur per zes weken.
Meer weten over de Tiener Gespreksgroep en de contactpersoon, bekijk hun pagina.

Vormgever – beeldmaker gezocht

Ben je creatief, hou je van vormgeving en vind je het leuk om mee te zoeken hoe we in onze communicatie in visuele beeldtaal kunnen laten zien wie we als gemeente zijn en wat we allemaal doen?
Als Kerkgroep Communicatie horen we graag wie interesse heeft.
Neem contact op met Hannie Luiten

Versterking beamteam
Bij de beamercommissie verzorgen wij de beamer presentatie voor tijdens de kerkdiensten. Wij zijn op zoek naar een of twee nieuwe enthousiast teamleden om met ons dit werk op te pakken. Hiervoor is het handig als je weet hoe PowerPoint werkt. Mocht dat niet zo zijn, maar je wil het wel graag leren, dan kunnen wij je daarbij helpen. Je werkt met de laptop van de kerk, dus dat is geregeld. Afhankelijk van de team grootte ben je ongeveer één keer in de anderhalve maand aan de beurt om de dienst te verzorgen. Gemiddeld kost het 2 tot 3 uur om een dienst voor te bereiden. Ben jij/u de enthousiaste vrijwilliger die het leuk vind om deze belangrijke taak op te pakken? Meld je dan aan via beamer@PKN-Oosterbeek-Wolfheze.nl

De Kerkgroep Beheer of wel het college van kerkrentmeesters, heeft  de volgende vacature.

Versterking beamteam
Bij de beamercommissie verzorgen wij de beamer presentatie voor tijdens de kerkdiensten. Wij zijn op zoek naar een of twee nieuwe enthousiast teamleden om met ons dit werk op te pakken. Hiervoor is het handig als je weet hoe PowerPoint werkt. Mocht dat niet zo zijn, maar je wil het wel graag leren, dan kunnen wij je daarbij helpen. Je werkt met de laptop van de kerk, dus dat is geregeld. Afhankelijk van de team grootte ben je ongeveer één keer in de anderhalve maand aan de beurt om de dienst te verzorgen. Gemiddeld kost het 2 tot 3 uur om een dienst voor te bereiden. Ben jij/u de enthousiaste vrijwilliger die het leuk vind om deze belangrijke taak op te pakken? Meld je dan aan via beamer@PKN-Oosterbeek-Wolfheze.nl

Graag vernemen wij jullie reacties en je kunt bij interesse contact opnemen met de secretaris Karin Braam kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl of met de voorzitter Joop Kruithof, zie de contactgegevens

escort istanbul escort