Talenten en Vacatures

Zin om actief mee te doen?

Wij zijn als kerk een vrijwilligersorganisatie. Behalve de predikanten, de medewerkers op het kerkelijk bureau en een deel van de kosterswerkzaamheden, worden alle activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers.

Iedereen heeft bepaalde talenten en we nodigen u/jou uit om te kijken op welke wijze uw/jouw talenten ingezet kunnen worden in onze gemeente.
Iets doen wat je goed kunt of waar je plezier aan beleeft, dat kan ook heel verrijkend zijn voor jezelf. Betrokkenheid bij de kerk, gebeurt vooral door je samen in te zetten voor wat er in en vanuit de gemeente gebeurt.

Op projectbasis wat doen, een éénmalige of kortlopende activiteit, laat het ons weten.

Meer weten over de verschillende mogelijkheden, neem dan contact op met Hannie Luiten

Pastorale talenten gezocht – bezoekmedewerkers

Pastoraat is omzien naar elkaar.
individueel pastoraatWij zijn op zoek naar mensen, jong of oud, man of vrouw die mee willen werken om het pastoraat in onze gemeente vorm te geven. Wij denken aan mensen die willen omzien naar bijvoorbeeld vijf adressen of anders gezegd vijf pastorale eenheden.
Een kleine overzichtelijke taak die je voor een belangrijk deel op eigen tijdstip kunt invullen.

Wat heb je nodig? Belangstelling voor mensen, goed kunnen luisteren en betrokkenheid bij kerk en geloven.
Wat bieden wij? Een goede begeleiding.

Vanwege alle beperkende maatregelen in verband met corona, zal de precieze invulling van de taak van deze bezoekmedewerkers na corona, hopelijk komende zomer, verder ingevuld worden.

Hebt u/jij belangstelling, neem dan contact op met de pastorale ouderlingen Tineke de Rijk of Rika Gerritsen of met ds. Irene Pluim

Diaconale talenten gezocht

 

De Kerkgroep Diaconaat is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor het diaconale werk in en vanuit onze gemeente.
Naast (diaconale) medewerkers voor kleine afgebakende taken of doe-dingen worden er twee nieuwe diakenen (ambtsdragers) gezocht.

Secretaris ZWO
De ZWO is een onderdeel van de Kerkgroep Diaconaat en wij vragen binnen de gemeente aandacht voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Wij zoeken een secretaris (m/vr). Het kost ongeveer een uur per week.
Wat zijn de taken:
– het voeren van het secretariaat
– het verzorgen van inkomende en uitgaande post, zowel op papier als digitaal
– het aanbevelen en mee vaststellen van het collecterooster met bestemming ZWO
– contacten onderhouden met met Kerk in Aktie (KiA) hieromtrent (niet uitsluitend door secretaris)
– het aanleveren van beeldmateriaal van KiA tbv collecte aankondigingen (ook door beameraar)
– het uitschrijven van bestuursvergaderingen (ca. 6 per jaar) en het opstellen van de agenda ism de voorzitter
– het notuleren van b.g. vergaderingen
Meer informatie:
Daan Heinen 06-13258275 of Gerard Batterink  06-42356712 of zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

 Twee diakenen
Diaken – Secretaris
De secretaris van de diaconie wil eind 2021 de taken overdragen aan een opvolger. Als diaken ben je lid van de kerkenraad en zit je in de Kerkgroep Diaconaat.
Het gaat om iemand met een diaconaal hart, die goed met mensen kan omgaan en die het een uitdaging vindt om diaconaal beleid voor onze gemeente te ontwikkelen.
Je behandelt de in- en uitgekomen post, je draagt zorg voor goede communicatie met de werkgroepen e.a.  en je bent net als de voorzitter aanspreekpunt voor vragen over diaconaat, zowel voor vragen vanuit de eigen gemeente als van buiten.
Je bent een spin in het web waar veel lijntjes samenkomen.
Het voorstel is dat iemand eerst mee gaat lopen in de Kerkgroep Diaconaat.

Diaken – voorzitter
De voorzitter van de diaconie is iemand die de coördinatie van de Kerkgroep Diaconaat met de vijf verschillende aandachtsvelden onder zijn/haar hoede heeft. Als voorzitter ben je één van de drie diakenen in de kerkenraad.
Het gaat om iemand met een diaconaal hart, die goed met mensen kan omgaan en die het een uitdaging vindt om diaconaal beleid voor onze gemeente te ontwikkelen.
De voorzitter onderhoudt ook de contacten met het sociale werk van de burgerlijke gemeente.
Het is een pre als de voorzitter ook op financieel gebied kundig is. Hij/zij is aanspreekpunt voor de financiële administrateur. De jaarrekening opmaken wordt uitbesteed aan een extern bureau.
Het voorstel is dat iemand eerst mee gaat lopen in de Kerkgroep Diaconaat en midden 2022 de rol van de huidige voorzitter overneemt.

Lees de taakomschrijving van de Kerkgroep Diaconaat.
Lees het profiel van de diaken.

De Kerkgroep Diaconaat heeft vijf aandachtsvelden: Kerk en Samenleving, Eredienst, Kerk en Wereld (ZWO, Oikocredit, Roemeniëwerkgroep, Amnesty), Groene Kerk en Financiën.
In de vijf aandachtsvelden worden allerlei activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
Lees en bekijk de webpagina’s van de Kerkgroep Diaconaat.

Hebt u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op met de secretaris Jannie van Doorn.

startzondag 2019Een enthousiaste groep van vrijwilligers maakt het mogelijk dat we als gemeente zoveel jeugdactiviteiten met energie kunnen aanbieden. Om de krachten te blijven verdelen, zijn er enkele vacatures.
Uit ervaring kan ik zeggen, niet alleen waardevol voor de kinderen en de toekomst van de kerk, maar ook inspirerend en gewoon leuk om met elkaar te doen.
Hanneke Drewes – jeugdouderling

Vacature leiding kindernevendienst
Vind jij/ u het leuk om rondom een Bijbelverhaal met de kinderen in gesprek te gaan en de inhoud/ boodschap te concretiseren of te verdiepen? Speciaal materiaal, bijvoorbeeld Kind op Zondag, geeft suggesties. Uiteraard kan je zelf je eigen vorm/ voorkeur kiezen.
Tijdsinvestering: eens in de 6 tot 8 weken tijdens de KND van de kerkdienst
Meer weten over de kindernevendienst en de contactpersoon, bekijk hun pagina.

Vacature Tienergespreksgroep
Vind jij/ u het leuk om met tieners tijdens de kerkdienst op zondagmorgen in gesprek te gaan? Het doel is dat ze op eigen wijze in een goede sfeer met elkaar praten over het geloof en de dingen die hen bezig houden.
Tijdsinvestering: twee uur per zes weken.
Meer weten over de Tiener Gespreksgroep en de contactpersoon, bekijk hun pagina.

Vormgever – beeldmaker
Ben je creatief, hou je van vormgeving en vind je het leuk om mee te zoeken hoe we in onze communicatie in visuele beeldtaal kunnen laten zien wie we als gemeente zijn en wat we allemaal doen?

Tekenaar – cartonist
De redactie van het kerkblad is op zoek naar een tekenaar – cartoonist die bij het thema van elke blad een tekening of cartoon kan maken. Het kerkblad verschijnt zes keer per jaar.

Als Kerkgroep Communicatie horen we graag wie interesse heeft of mensen kent die we zouden kunnen polsen voor bovenstaande uitdagingen.
Meer weten of belangstelling, neem dan contact op met Hannie Luiten

De Kerkgroep Beheer of wel het college van kerkrentmeesters, heeft  de volgende vacature.

ICT’er
“We zoeken al enige tijd iemand met een goede ICT achtergrond die het beheer van de ICT systemen en netwerkomgeving voor zijn of haar rekening wil nemen. Hiermee is een tot twee uur in de week gemoeid alsmede het soms ad hoc oplossen van een ICT probleem.
Voor deze taak hoef je niet persé lid van het College van Kerkrentmeesters te worden maar dat kan natuurlijk wel.”

Heb je interesse of wil je er meer over weten, neem dan contact op met Frans van Roest, die nu een groot deel van de ict-werkzaamheden uitvoert.
Frans is bereikbaar op beheerict@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl  of 026 3336974 / 06 14195911

Je kunt ook contact opnemen met de voorzitter  Joop Kruithof, zie de contactgegevens

 

Schakeltechnici voor Kerk-TV

Vanaf eind vorig jaar zijn de camera’s in de Vredebergkerk in gebruik voor het uitzenden van de kerkdiensten. In de afgelopen maanden is bekeken wat de beste plekken voor de camera’s en de regietafel zijn. Inmiddels is daar duidelijkheid over en er komt een camera bij om de bediening zo eenvoudig mogelijk te maken. Er wordt momenteel een regietafel gemaakt waar de apparatuur zijn definitieve plaats in krijgt en als dat binnenkort klaar is, kunnen we een team van schakeltechnici gaan formeren. We streven naar vijf of zes vrijwilligers die bij toerbeurt de apparatuur op zondagmorgen gaan bedienen. Zo kom je één keer in de vijf of zes weken aan de beurt zodat de tijdsbelasting niet te groot is maar je wel de routine opbouwt en houdt voor de juiste bediening. Je krijgt instructie in de bediening van de apparatuur en een eenvoudige training als programmamaker. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact op met Joop Bal voor meer informatie,
026 3391588 of jcpbal@xs4all.nl