Doneren/geldwerving

Kerkbalans 2020

In januari is altijd de jaarlijkse financiële actie voor alle leden die bij onze gemeente zijn ingeschreven.
Aan alle leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dat jaar aan de kerk en aan de diaconie gaan geven. Voor een gemeentelid is dit een moment om de hoogte van de bijdrage te heroverwegen. En voor de kerk en de diaconie is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kunnen rekenen.
80 vrijwilligers gaan in januari op stap om de enveloppen weg te brengen en later weer op te halen.

Lees en bekijk de flyer Kerkbalans.

Wilt u meer weten waar het geld voor wordt gebruikt, lees de de kerkbalansbrief 2020.

Wilt u rechtstreeks geld overmaken dan kan dat naar:
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

Collectes en collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten worden meestal 3 collectes gehouden voor verschillende doelen. U kunt met contant geld of met collectebonnen een gift geven.
Collectebonnen zijn in zijn geheel aftrekbaar van de belasten.
Collectebonnen kunt u bestellen en betalen via de beveiligde betaalpagina van onze gemeente. Er wordt automatisch een mail met de gegevens van uw aankoop naar het Kerkelijk Bureau gestuurd en u krijgt ook zelf een bevestigingsmail.
U kunt natuurlijk ook nog op de oude manier collectebonnen kopen en betalen. Wilt u, als u dit doet, zelf een mail met uw bestelling sturen naar: kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Het ophalen en de uitgifte van collectebonnen is momenteel uitsluitend mogelijk op de donderdag van 10.00 tot 11.30 uur.

Periodiek Schenken

Als u in een schriftelijke overeenkomst vastlegt dat u de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze of de diaconie minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. De verplichting eindigt automatisch bij overlijden.
Sinds enkele jaren hebt u voor die schriftelijke overeenkomst geen notaris meer nodig.
Bekijk het formulier dat de belastingdienst hiervoor aanreikt. Dit formulier moet door de gever en de ontvangende organisatie worden ingevuld.

Nalatenschappen

Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat er nog iets moois met hun geld gebeurt, als ze er zelf niet meer zijn. Als u het werk van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze en haar Diaconie waardevol vindt en daarom een legaat wilt geven, dan is het noodzakelijk dit vast te leggen in uw testament.
Een kerkrentmeester en/of een diaken komen graag bij u langs voor advies.
Het opmaken van het testament zelf gebeurt uiteindelijk door een notaris.
Neem gerust contact op met de kerkrentmeester Douwe de Vries, kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

ANBI

Voor de ANBIgegevens verwijzen we u naar de ANBIpagina

escort istanbul escort