Beroepingswerk

Beroepingswerk

Bericht 27 juli 2020 Een nieuwe predikant

Vrijdag 24 juli hebben de twee voorzitters van de kerkenraad, Cathrien Batterink en Pieter Stolwijk, de beroepingsbrief persoonlijk overhandigd aan ds. Irene Pluim in Sittard.
De kerkenraad is blij dat ds. Irene Pluim het beroep heeft aangenomen. In haar aanname brief schrijft ze: “Ik wil jullie danken voor het vertrouwen in mij als nieuwe predikant van jullie gemeente …..
Graag wil ik het beroep naar jullie gemeente aanvaarden. Mijn verlangen om een nieuwe stap te zetten komt wat mij betreft heel mooi samen met jullie zoektocht naar een nieuwe voorganger.
Met de woorden van het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ vertrouw ik op een waardevolle samenwerking”.

Ds. Pluim zal met haar partner en twee kinderen half augustus verhuizen naar de pastorie aan de Benedendorpsweg. Begin oktober zal ze in onze gemeente haar intrede doen.

 

Bericht beroepingscommissie juni 2020

De maatregelen rond het coronavirus zorgden voor een vertraging van het beroepingsproces. Het bezoeken van kerkdiensten van potentiële predikanten werd vanaf medio maart onmogelijk. Zoals in het vorige nummer aangegeven, volgden we zo goed als mogelijk allerlei plaatselijke initiatieven via internet. Vanaf 1 juni zijn er weer wat meer mogelijkheden voor het houden van kerkdiensten, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat er gedurende lange tijd beperkingen van kracht blijven. Daarom is er, typisch Nederlands, gezocht naar een ‘intelligente’ herstart, omdat de periode dat we vacant zijn niet te lang zou moeten duren. Dat zal ertoe leiden dat we naar verwachting begin juli een voorstel voor een te beroepen predikant kunnen indienen bij de kerkenraad. Daarna hoort u er als gemeentelid ongetwijfeld meer van.


Bericht beroepingscommissie mei 2020

Na een eerste afweging, op basis van de ingezonden brieven en cv’s, hebben wij in januari een selectie gemaakt van predikanten waarmee we het beroepingproces verder wilden voortzetten.

In februari vonden er, zoals gepland, gesprekken plaats waarin de betreffende predikanten en wij een beter inzicht in elkaar hebben gekregen. Op basis daarvan hebben we eind februari een keuze gemaakt van degenen waarop we ons verder wilden concentreren. We stelden, in overleg met de betrokken predikanten, een programma op om in maart te gaan beginnen met het meemaken van hun kerkdiensten. In de eerste week lukte dat nog goed bij een deel van de geselecteerde predikanten. We gingen, versterkt met jongeren, op weg.

Na deze goede start zorgden de maatregelen rond het corona virus er echter voor dat alle betrokken kerkdiensten werden afgelast. Inmiddels weten we dat dit tenminste tot 1 juni gaat duren. We hebben, met begrip van de betrokken predikanten, daarom noodgedwongen besloten de voortgang voorlopig op te schorten. Er moet immers een gelijk speelveld zijn en de predikant die we uiteindelijk willen voorstellen moet door de hele commissie zijn gehoord. Vanwege de gevoeligheid kunnen we niet met grote aantallen diensten bijwonen, en ook niet alle diensten worden uitgezonden. Dat betekent overigens niet dat we nu niets kunnen doen. Net zoals bij ons in Oosterbeek-Wolfheze zijn er nieuwe initiatieven ontstaan en zijn er een aantal nu wekelijks via internet te volgen via videoboodschappen of verkorte vieringen. Een wel zo goede manier om hen beter te leren kennen.

We willen graag met passie doorgaan en weer opstaan om verder te gaan. Maar het zal wel Pinksteren worden voordat horen en zien weer actueel wordt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van der Ros, voorzitter beroepingscommissie, beroepingswerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl of tel. 026 3391722

escort istanbul escort