Beroepingswerk

Beroepingswerk – Vacature ds. Petra Doorn

Bericht bijEen december 2020

Het beroepingswerk om te komen tot een nieuwe predikant is opgestart. Graag waren we persoonlijk met u in gesprek gegaan op de gemeenteavond, die gepland stond voor 10 november jl. Helaas kon die avond niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. In plaats van deze avond is iedereen, die zich aangemeld had, gebeld en gevraagd naar zijn/haar mening. Deze meningen zijn verzameld en samen met de mening van de groep ouderen die begin november met de kerkenraad in gesprek is geweest de basis geworden van de keus die we gemaakt hebben op de kerkenraadsvergadering.

Er waren twee opties:
1. we starten een geheel nieuwe procedure, er komt een nieuwe beroepingscommissie. Bij deze route zijn we echter minimaal een jaar vacant.
2. De andere, kortere route waarvoor bijna unaniem werd gekozen, is de volgende: op het moment dat ds. Irene Pluim beroepen werd, was er nog een predikant die net zo geschikt geacht werd als Irene. Als op dat moment bekend was geweest dat Petra Doorn per 1 december zou vertrekken, zou de commissie beide predikanten voorgesteld hebben. Nu werd gekozen voor Irene, omdat zij complementair was aan Petra. De predikant, die niet voorgesteld werd, is nog steeds beschikbaar. In verband hiermee is de oude beroepingscommissie opnieuw benoemd en gevraagd het traject van een uit te brengen beroep te onderzoeken .  Of zij past bij Irene is hierbij een belangrijk onderdeel. Dat zij past bij onze gemeente is tijdens de gesprekken al gebleken.
Mocht blijken dat de beroepingscommissie tot een positieve aanbeveling komt, hoort u van ons. Wat zou het fijn zijn als we als gemeente weer op korte termijn compleet zijn en er weer meer tijd is voor alles wat er op ons pad komt.

Bijstand in het pastoraat
Tot er een nieuwe predikant is, zal Irene Pluim voor 100% werken en komt er voor 40% bijstand in het pastoraat.
Op 1 februari 2021 is ds. Jacqueline Dam als ambulant predikant binnen onze gemeente begonnen. Zij zal vooral werkzaam zijn in wijk Noord, waarbij natuurlijk ook Wolfheze hoort. Haar werkdagen zijn in principe maandag en woensdag. Ook zal ze regelmatig voorgaan in de eredienst.
Klik hier voor haar contactgegevens.

Wij zijn blij dat het pastoraat op deze manier voorlopig weer grotendeels ingevuld is.

Lees de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant.