Beroepingswerk

Beroepingswerk

 In 2019 gaat ds. Oebele van der Veen met emeritaat. Over het tijdstip worden nog definitieve afspraken gemaakt.
Intussen worden door de kerkenraad voorbereidingen getroffen voor het beroepen van een nieuwe predikant.

In een bij-de-koffie-gesprek op zondagmorgen 8 september j.l. is de gemeente geïnformeerd over de stappen die gezet gaan worden.

Hieronder enkele documenten die voor het beroepingswerk belangrijk zijn:
a. Profielschets predikant
b. Karakterschets gemeente
c. Werkverdeling predikanten

escort istanbul escort